RKP:n eduskuntavaaliohjelma 2019

Kyse on arvoista

Me Ruotsalaisessa kansanpuolueessa haluamme, että kaikilla ihmisillä on oikeus päättää omasta elämästään ja poluista, joita he haluavat kulkea. Kaikilla tulee olla vapaus unelmoida ja myös toteuttaa unelmansa. Meillä on oltava vapaus elää rauhassa, pelkäämättä – turvassa. Meidän on voitava päättää omasta ruumiistamme, uskonnostamme ja mielipiteistämme. Meillä on oltava vapaus yrittäjyyteen ja työhön. Meillä on oltava vapaus olla juuri sellaisia kuin olemme.

RKP on Suomen liberaali puolue. Puolueella on vahvat siteet Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Liberalismimme perustan luovat kunnioitus ihmistä, yksilön vapauksia, oikeuksia ja tasa-arvoa kohtaan sekä sosiaalinen ja maailmanlaajuinen vastuu. Vastuullinen vapaus vastaa ihmiskäsitystämme. Uskomme yksilöön ja hänen oikeuteensa ja kykyynsä itse muokata ja vaikuttaa elämäänsä.

Ruotsalainen kansanpuolue on puolue kaikille, jotka haluavat tehdä työtä kaksikielisen Suomen hyväksi. Pidämme maamme kaksikielisyyttä rikkautena ja menestystekijänä. RKP on tae kaikkien oikeudelle käyttää ja saada palveluja omalla äidinkielellään myös tulevaisuudessa.

Ruotsalainen kansanpuolue tulee aina puolustamaan pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaamme ja ­kaikkien tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Haluamme lisää panostuksia koulutukseen, yhdenvertaisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kannustavan sosiaaliturvan, joka takaa kaikille kohtuulliset tulot.

Kestävä kasvu ja korkea työllisyys­aste takaavat hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä. Haluamme hillitä velkaantumista. Emme saa jättää tuleville sukupolville perinnöksi nykyistä suurempaa velkataakkaa. Emme myöskään halua korkeampia veroja, mutta haluamme lisää suomalaisia työelämään veronmaksajiksi. Tiedämme myös, että eniten uusia työpaikkoja syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Olemme kaikki vastuussa maapallostamme ja ympäristöstämme. Ilmastokysymys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeätä politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin investointeihin, kestävään elämäntapaan ja tuotantoon.

Maailmanlaajuisessa tarkastelussa yksi asia on käynyt täysin selväksi. Pitkään itsestäänselvyytenä pitämämme perusarvot eivät enää ole sitä. Sekä idässä että lännessä, mutta myös täällä Euroopassa, aivan meidän naapurustossamme, liberaaleja arvoja haastetaan. RKP tulee aina puolustamaan liberaalia länsimaista demokratiaa. Haluamme edistää osallistamisen ja demokratian eri muotojen kehittämistä.

Me RKP:ssä vastustamme ehdottomasti vihaa ja rasismia. Sanomme EI ennakkoluuloille ja eristäytymispolitiikalle.

Me RKP:ssä asetamme humanismin itsekkyyden edelle, avoimuuden sulkeutuneisuuden edelle, ja ihmisen keskiöön hallinnon tai byrokratian sijaan. Kannatamme vahvasti kaikkien ihmisten samanarvoisuutta. Kukaan ei ole muita arvokkaampi. Kannatamme yksilön kunnioittamista ja vastustamme kaikkea sortoa ja vihaa. Kannatamme katseiden suuntaamista tulevaisuuteen ja tulevaisuudenuskon luomista – emme saa eristäytyä ja palata ajassa taaksepäin. Haluamme kaikille turvallisen arjen. Haluamme luoda menestyksekkään Suomen, jonka keskiössä on ihminen.

Yhteiskunnan rakentamisessa on pohjimmiltaan aina kyse arvoista.

Korkeampi työllisyys antaa entistä paremman hyvinvoinnin


Kyse on arvoista Me Ruotsalaisessa kansanpuolueessa haluamme, että kaikilla ihmisillä on oikeus päättää omasta elämästään ja poluista, joita he haluavat kulkea. Kaikilla tulee olla vapaus unelmoida ja myös toteuttaa unelmansa. Meillä on oltava vapaus elää rauhassa, pelkäämättä – turvassa. Meidän on voitava päättää omasta ruumiistamme, uskonnostamme ja mielipiteistämme. Meillä on oltava vapaus yrittäjyyteen ja työhön....

Tutustu