Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen on oltava ihmisten lähellä

Kaikilla on oikeus korkeatasoiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kotipaikasta ja tuloista riippumatta.

Sinun on sairastuessasi päästävä nopeasti lääkäriin riippumatta siitä, missä asut ja miten paksu lompakkosi on. Hoidon ja hoivan saanti on turvattava molemmilla kansalliskielillämme, ruotsiksi ja suomeksi.
Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen, mutta se ei saa heikentää palveluja, vaan sen pitää parantaa niitä. RKP asettaa ihmisen keskiöön. Siksi myös sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen on perustuttava potilaan tarpeisiin, eikä valtapoliittisiin intresseihin. Se, mikä ei toimi, on korjattava. Tarvitsemme pitkälle erikoistuneita yliopistosairaaloita ja hyvin toimivia keskussairaaloita. Haluamme, että Porvoon, Raaseporin ja Pietarsaaren sairaaloiden kaltaisten pienempien sairaaloiden toimintaedellytykset turvataan. Hoitojonot eivät lyhene uutta hallintoa luomalla, vaan ensi sijassa lisäämällä terveyskeskuslääkäreiden määrää. Sosiaali- ja tervydenhuollossa on otettava huomioon myös alueelliset erityispiirteet. Olemme kyllästyneet ylimieliseen asenteeseen tarpeesta saada hoito- ja hoivapalveluja ruotsin kielellä.
Mielenterveysongelmat ovat yksi uusista kansansairauksistamme. Mielenterveyden edistäminen olisi siksi nostettava korkealle tärkeysjärjestyksessä.

Haluamme…

 • sinun sairastuessasi pääsevän nopeasti lääkäriin riippumatta siitä, missä asut ja miten paksu lompakkosi on
 • lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin
 • hoitotakuun parantamista siten, että ihmiset pääsevät hoitoon nopeammin ilman pitkiä jonotusaikoja
 • turvata tasa-arvoiset hoitopalvelut
 • turvata alaikäisten ruotsinkieliset päihdepalvelut
 • nostaa mielenterveyden kansalliseksi kärkihankkeeksi
 • matalan kynnyksen avun hakemiseen – mielenterveyspalvelujen saatavuus ja laajuus on turvattava
 • lisää psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksiin
 • että psykiatrinen hoito annetaan potilaan omalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi
 • turvata riittävän määrän psykoterapeutteja
 • lähimpien päivystävien sairaaloiden sijaitsevan kohtuullisen matkan päässä potilaista
 • laajan ympärivuorokautisen päivystyksen Vaasan keskussairaalaan
 • myös pienemmille sairaaloille oikeuden suorittaa tavanomaisia päiväkirurgisia leikkauksia ja vastata ympärivuorokautisesta yleispäivystyksestä
 • turvata liikuntaesteisten ja erityspalveluja tarvitsevien oikeudet hoitopalveluihin
 • paperittomille oikeuden terveydenhoitopalveluihin ja koulutukseen
 • aborttilainsäädännön muuttamista nykyistä käytäntöä vastaavaksi, jotta kunnioitus naisten itsemääräämisoikeutta kohtaan on keskiössä

Hyvinvoiva Suomi


Kaikilla on oikeus korkeatasoiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kotipaikasta ja tuloista riippumatta. Sinun on sairastuessasi päästävä nopeasti lääkäriin riippumatta siitä, missä asut ja miten paksu lompakkosi on. Hoidon ja hoivan saanti on turvattava molemmilla kansalliskielillämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen, mutta se ei saa heikentää palveluja, vaan sen pitää parantaa niitä. RKP asettaa...

Tutustu

Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä enintään 1,5 asteeseen


Kaikilla on oikeus korkeatasoiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kotipaikasta ja tuloista riippumatta. Sinun on sairastuessasi päästävä nopeasti lääkäriin riippumatta siitä, missä asut ja miten paksu lompakkosi on. Hoidon ja hoivan saanti on turvattava molemmilla kansalliskielillämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomi tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen, mutta se ei saa heikentää palveluja, vaan sen pitää parantaa niitä. RKP asettaa...

Tutustu