Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa

Haluamme, että kaikille lapsille tarjotaan yhdenvertainen ja hyvä alku elämälle.

Kaikilla lapsilla on oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen taustasta riippumatta. Vanhempien pitää myös helpommin voida joustavasti yhdistää perhe- ja työelämä. Haluamme vähentää kasvussa olevaa lapsiköyhyyttä.

Rima on mielestämme asetettava korkealle – Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa. Tarvitsemme siksi nyt vahvaa poliittista tahtoa, jotta voimme muokata yhteiskuntaamme vielä lapsiystävällisempään suuntaan.

Haluamme…

 • uudistaa perhevapaat 6+6+6 mallin mukaisesti
 • palauttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja antaa jokaiselle kolme vuotta täyttäneelle lapselle oikeuden neljän tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta päivässä
 • kaikille vuosikurssien 1-6 oppilaille mahdollisuuden osallistua iltapäivä- tai muuhun johdettuun toimintaan, myös koulujen loma-aikoina
 • helpottaa yksinhuoltajien tilannetta poistamalla toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajalisän välisen kytköksen
 • panostaa ennakoivaan ja etsivään nuorisotyöhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi
 • parantaa eroperheiden lasten tilannetta mahdollistamalla kaksi kotiosoitetta
 • turvata lastensuojelun riittävät resurssit
 • panostaa lapsiperheiden ehkäisevään hoitoon ja kotiapuun
 • nostaa huostaanotettujen nuorten jälkihuollon ikärajan 21 vuodesta 25 vuoteen
 • että lapsia koskevien päätösten vaikutusarviointi tehdään etukäteen
 • parantaa eri viranomaisten poikkihallinnollista (koulu, varhaiskasvatus, sosiaalihuolto, poliisi ym.) yhteistyötä lasten etujen turvaamiseksi
 • että käyttöön otetaan harrasteseteli, joka antaa kaikille lapsille mahdollisuuden ainakin yhteen harrastukseen.

Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti


Haluamme, että kaikille lapsille tarjotaan yhdenvertainen ja hyvä alku elämälle. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen taustasta riippumatta. Vanhempien pitää myös helpommin voida joustavasti yhdistää perhe- ja työelämä. Haluamme vähentää kasvussa olevaa lapsiköyhyyttä. Rima on mielestämme asetettava korkealle – Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa. Tarvitsemme siksi nyt vahvaa poliittista tahtoa, jotta voimme muokata yhteiskuntaamme...

Tutustu

Kaksikielisyys kuuluu kaikille – tvåspråkigheten tillhör alla


Haluamme, että kaikille lapsille tarjotaan yhdenvertainen ja hyvä alku elämälle. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen taustasta riippumatta. Vanhempien pitää myös helpommin voida joustavasti yhdistää perhe- ja työelämä. Haluamme vähentää kasvussa olevaa lapsiköyhyyttä. Rima on mielestämme asetettava korkealle – Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa. Tarvitsemme siksi nyt vahvaa poliittista tahtoa, jotta voimme muokata yhteiskuntaamme...

Tutustu