Turvallisuus edellyttää yhteistyötä

Suomen pitää olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteenaan luoda rauhaa, turvallisuutta ja vakautta.

Teemme tätä työtä aktiivisena pohjoismaisen, eurooppalaisen ja transatlanttisen yhteistyön osapuolena sekä YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n jäsenenä. Meidän pitää jakaa asiantuntemustamme toimimalla aktiivisena rauhanvälittäjänä ja konfliktien ratkaisijana sekä osallistumalla kansainvälisiin sotilas- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin.

Turvallisuuspolitiikkamme perustan on oltava uskottavassa kansallisessa puolustuksessa. Yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustuksen peruspilari.

Suomi kehittää sotilaallista yhteistyötään Naton kanssa, koska se on tärkeätä, jotta voimme ylläpitää ja kehittää kansallista aluepuolustustamme. Aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on Suomen edun mukaista ja osa maailmanlaajuista vastuustamme.

Haluamme…

  • yleisen asevelvollisuuden säilyvän ja että sitä kehitetään
  • yhteiset kutsunnat koko ikäluokalle sukupuolesta riippumatta
  • että puolustusvoimien käytössä oleva välineistö ja kalusto on nykyaikaista ja sitä on riittävästi
  • Suomen toimivan myös jatkossa aktiivisena rauhan ja demokratian rakentajana
  • syventää pohjoismaista puolustusyhteistyötä
  • kunnioittaa Ahvenanmaan erityisasemaa demilitarisoituna alueena ja käyttää Ahvenanmaata kriisinkäsittelyn esikuvana
  • turvata Uudenmaan prikaatin aseman.

Eurooppa


Suomen pitää olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteenaan luoda rauhaa, turvallisuutta ja vakautta. Teemme tätä työtä aktiivisena pohjoismaisen, eurooppalaisen ja transatlanttisen yhteistyön osapuolena sekä YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n jäsenenä. Meidän pitää jakaa asiantuntemustamme toimimalla aktiivisena rauhanvälittäjänä ja konfliktien ratkaisijana sekä osallistumalla kansainvälisiin sotilas- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Turvallisuuspolitiikkamme perustan on oltava uskottavassa kansallisessa puolustuksessa. Yleinen...

Tutustu