Ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä enintään 1,5 asteeseen

Suomen on tehtävä töitä sen eteen, ettei ilmasto lämpene 1,5 astetta enempää eli ylitä IPCC:n suosituksia. Tavoitteemme on, että Suomi on hiilineutraali valtio 2035. Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää kunnianhimoisia päästötavoitteita ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisella ja paikallisella tasolla sekä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla tarvitaan selkeitä ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita. Suomen tulee olla eturivissä vihreän ja kestävän teknologian kehittämisedellytysten

Lue lisää

Kaikilla on oikeus turvalliseen arkeen

Kenenkään ei pidä Suomessa pudota väliin, eikä elää pelossa. Haluamme kestävällä tavalla kehittyvän yhteiskunnan, jossa myöskään kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ei unohdeta. Meidän on pysäytettävä yhteiskunnan eriarvoistuminen. Haluamme torjua ja ehkäistä syrjäytymistä. Sosiaaliturvamme on uudistamisen tarpeessa. Sosiaaliturvan on oltava kannustava. Työn vastaanottamisen on aina oltava kannattavampaa kuin työstä kieltäytymisen. Sosiaaliturvan on kuitenkin samanaikaisesti taattava kohtuullinen

Lue lisää

Kaikkien on saatava ikääntyä turvallisesti

Haluamme ikäystävällisen yhteiskunnan, jossa ikäihmiset voivat tuntea olevansa turvassa. Sinun on vanhetessasi voitava asua turvallisesti omassa kodissasi niin pitkään kuin itse haluat. Kun sitten et enää voi asua kotona, sinulle on löydyttävä turvallinen uusi asuinpaikka. Turvallisuuden tunteen kannalta on tärkeätä, että ikääntyessään saa palvelua omalla äidinkielellään. Se on varmistettava. Haluamme… toimivan kotihoidon ja kotisairaanhoidon että

Lue lisää

Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa

Haluamme, että kaikille lapsille tarjotaan yhdenvertainen ja hyvä alku elämälle. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealaatuiseen varhaiskasvatukseen taustasta riippumatta. Vanhempien pitää myös helpommin voida joustavasti yhdistää perhe- ja työelämä. Haluamme vähentää kasvussa olevaa lapsiköyhyyttä. Rima on mielestämme asetettava korkealle – Suomen pitää olla maailman lapsiystävällisin maa. Tarvitsemme siksi nyt vahvaa poliittista tahtoa, jotta voimme muokata yhteiskuntaamme

Lue lisää

Kaksikielisyys kuuluu kaikille – tvåspråkigheten tillhör alla

Suomen kaksikielisyys on ainutlaatuinen rikkaus, jota on vaalittava huolella. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus elää arjessaan kahdella kansalliskielellämme, ruotsiksi ja suomeksi. Suomen kielilainsäädäntö on maailman paras, mutta me haluamme, että sitä noudatetaan myös käytännössä. Kaksikielisyys edellyttää sekä poliittista tahtoa että myönteistä asennetta. Haluamme… RKP:n aloitteesta laaditun kansallis­kielistrategian päivittämistä ja ­kehittämistä taata kaikille sosiaali- ja

Lue lisää

Kaupungit ovat mahdollistajia

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, josta voi seurata monia etuja varsinkin talouden ja ilmaston kannalta. Etenkin kaupunkien kehityksellä talouden, kasvun ja työllisyyden osa-alueilla on ratkaiseva merkitys koko Suomen menestykselle. RKP vaalii kaikkia Suomen kaupunkeja koosta riippumatta. Kaupungit ovat olemassa ihmisiä varten. Haluamme luoda viihtyisiä, turvallisia ja jännittäviä kaupunkialueita, jotka saattavat ihmisiä yhteen ja auttavat torjumaan eriarvoistumista.

Lue lisää