Elävästä maaseudusta hyötyy koko suomi

Haluamme elävän maaseudun ja saariston. Arkisen elämän, työnteon ja yrittäjyyden on oltava helppoa maaseudulla. Siksi tarvitsemme nykyaikaista alue- ja maaseutupolitiikkaa, joka antaa alueille mahdollisuuden kehittää omia erityispiirteitään ja vahvuuksiaan. Valtio on tässä työssä avainasemassa voidessaan mahdollistaa ja luoda edellytyksiä esimerkiksi panostuksiin infrastruktuuriin ja hyviin liikenneyhteyksiin. Tarvitsemme vahvaa, ympäristö- ja ilmastoystävällistä kotimaista raaka-aine- ja elintarviketuotantoa. Kestävää

Lue lisää

Hyvät liikenneyhteydet ovat yksi suomen menestyksen avaintekijöistä

Toimivat liikenneyhteydet ja infrastruktuuri ovat täysin ratkaisevassa asemassa Suomen kaltaiselle viennistä riippuvaiselle maalle. Hyvä infrastruktuuri on elinehto Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden menestykselle. Toimiva liikennepolitiikka palvelee yksilöä hänen matkoillaan kotoa töihin, opiskelemaan tai vapaa-ajan harrastuksiin. Liikenne ja viestintä ovat murrosvaiheessa. Digitalisaatiolla, tekoälyllä ja robotiikalla on yhä suurempi merkitys. Peräänkuulutamme siksi rohkeaa uudisajattelua liikennesektorilla ja toivotamme kaikki

Lue lisää

Pohjoismaat – yhdessä olemme vahvempia

Suomen paikka on lännessä ja muut Pohjoismaat ovat lähimmät kansainväliset yhteistyökumppanimme. Tekemällä yhteistyötä alueellisella tasolla Pohjoismaissa, Euroopassa ja transatlanttisella tasolla sekä maailmanlaajuisesti, menestymme paremmin kuin yksin. Mielestämme Pohjoismaiden pitäisi tehdä huomattavasti nykyistä enemmän yhteistyötä kansainvälisellä näyttämöllä. Pohjoismaista hyvinvointimallia voitaisiin aktiivisemmin esitellä kansainvälisissä yhteyksissä. Pohjoismaista pitää tulla maailman parhaiten integroitu alue. Pohjoismaista yhteistyötä yhä vaikeuttavat rajaesteet

Lue lisää

Vieraanvarainen ja kansainvälisen vastuunsa kantava suomi

Suomen on oltava kansainvälisessä yhteistyössä luotettava toimija ja valtio, joka kantaa vastuunsa kehitysapupolitiikasta sekä kansainvälisestä ihmisoikeusarkkitehtuurista. Se on tehtävä kotikentällä ottamalla vastaan omista kodeistaan pakenemaan joutuneet, mutta myös osallistumalla aktiivisesti maailmanlaajuisten ympäristö-, ilmasto- ja kehitysasioiden hoitoon sekä antamalla kehitysmaille kokonaisvaltaista taloudellista tukea. Haluamme vieraanvaraisen Suomen. Inhimillisyys ja suvaitsevaisuus ovat maahanmuuttopolitiikkamme perusta. Kotouttamispolitiikkamme neljä tukipilaria ovat;

Lue lisää

Eurooppa

Tarvitsemme enemmän eurooppaa, emme vähempää RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Suomen on oltava eturintamassa kehittämässä nykyaikaisempaa, tasa-arvoisempaa, kestävämpää ja kilpailukykyisempää EU:ta, joka puolustaa yhteisiä arvoja ihmisoikeuksista, oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta. Suomen on mielestämme oltava aloitteellinen ja rakentava vaikuttaja EU:ssa. Olisi hyvä, jos pohjoismaiset EU-maat tekisivät vielä nykyistä aktiivisempaa yhteistyötä yhteisten etujen ajamiseksi. EU:n pitää olla yhdistävä

Lue lisää

Turvallisuus edellyttää yhteistyötä

Suomen pitää olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä tavoitteenaan luoda rauhaa, turvallisuutta ja vakautta. Teemme tätä työtä aktiivisena pohjoismaisen, eurooppalaisen ja transatlanttisen yhteistyön osapuolena sekä YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n jäsenenä. Meidän pitää jakaa asiantuntemustamme toimimalla aktiivisena rauhanvälittäjänä ja konfliktien ratkaisijana sekä osallistumalla kansainvälisiin sotilas- ja siviilikriisinhallintaoperaatioihin. Turvallisuuspolitiikkamme perustan on oltava uskottavassa kansallisessa puolustuksessa. Yleinen

Lue lisää