Vieraanvarainen ja kansainvälisen vastuunsa kantava suomi

Suomen on oltava kansainvälisessä yhteistyössä luotettava toimija ja valtio, joka kantaa vastuunsa kehitysapupolitiikasta sekä kansainvälisestä ihmisoikeusarkkitehtuurista.

Se on tehtävä kotikentällä ottamalla vastaan omista kodeistaan pakenemaan joutuneet, mutta myös osallistumalla aktiivisesti maailmanlaajuisten ympäristö-, ilmasto- ja kehitysasioiden hoitoon sekä antamalla kehitysmaille kokonaisvaltaista taloudellista tukea.

Haluamme vieraanvaraisen Suomen. Inhimillisyys ja suvaitsevaisuus ovat maahanmuuttopolitiikkamme perusta. Kotouttamispolitiikkamme neljä tukipilaria ovat; kieli, työ, koulutus ja yhteisöllisyys.

Haluamme…

 • että kehitysaputavoitteemme on 0,7 prosenttia BKT:sta
 • Suomen ja EU:n kehitysapupolitiikassaan tukevan maita korruptiota ehkäisevän paremman ja avoimemman hallinnon kehittämisessä
 • että kehitysapupolitiikkamme perustan muodostavat ihmisoikeudet, lasten ja naisten oikeus koulutukseen sekä demokratian kehittäminen
 • yritysten sitoutuvan kunnioittamaan ihmisoikeuksia koko tuotantoketjun osalta
 • että Suomi aluksi ottaa vastaan 2 500 kiintiöpakolaista vuodessa
 • että humanitaarinen suoja palautetaan käyttöön oleskeluluvan myöntämisen perusteena
 • perheiden yhdistämisen toimivaksi
 • turvapaikanhakijoille oikeuden riittävään oikeusapuun
 • tietoisia panostuksia kotouttamiseen
 • että kaikki vasta Suomeen saapuneet saavat työ- tai opiskelupaikan, johon mennä tunteakseen yhteenkuuluvuutta ja oppiakseen jommankumman kotimaisista kielistä
 • turvapaikanhakijoille oikeuden äitiyspakkaukseen
 • edistää ILOn eli Kansainvälisen työjärjestön julistusta alkuperäiskansojen, kuten saamelaisten oikeuksien vahvistamisesta
 • että saamelaiskäräjälaki uudistetaan
 • luoda oikeudenmukaisen kauppapolitiikan, jonka tavoitteena on kehitysmaiden vahvistaminen.

Pohjoismaat – yhdessä olemme vahvempia


Suomen on oltava kansainvälisessä yhteistyössä luotettava toimija ja valtio, joka kantaa vastuunsa kehitysapupolitiikasta sekä kansainvälisestä ihmisoikeusarkkitehtuurista. Se on tehtävä kotikentällä ottamalla vastaan omista kodeistaan pakenemaan joutuneet, mutta myös osallistumalla aktiivisesti maailmanlaajuisten ympäristö-, ilmasto- ja kehitysasioiden hoitoon sekä antamalla kehitysmaille kokonaisvaltaista taloudellista tukea. Haluamme vieraanvaraisen Suomen. Inhimillisyys ja suvaitsevaisuus ovat maahanmuuttopolitiikkamme perusta. Kotouttamispolitiikkamme neljä tukipilaria ovat;...

Tutustu

Eurooppa


Suomen on oltava kansainvälisessä yhteistyössä luotettava toimija ja valtio, joka kantaa vastuunsa kehitysapupolitiikasta sekä kansainvälisestä ihmisoikeusarkkitehtuurista. Se on tehtävä kotikentällä ottamalla vastaan omista kodeistaan pakenemaan joutuneet, mutta myös osallistumalla aktiivisesti maailmanlaajuisten ympäristö-, ilmasto- ja kehitysasioiden hoitoon sekä antamalla kehitysmaille kokonaisvaltaista taloudellista tukea. Haluamme vieraanvaraisen Suomen. Inhimillisyys ja suvaitsevaisuus ovat maahanmuuttopolitiikkamme perusta. Kotouttamispolitiikkamme neljä tukipilaria ovat;...

Tutustu