Ett välkomnande Finland som bär sitt internationella ansvar

Finland ska vara en pålitlig aktör

Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet och en nation som tar ansvar i biståndspolitiken samt den internationella människorättsarkitekturen. Det ska göras på hemmaplan genom att ta emot dem som blivit tvungna att fly från sina hem, men också genom aktivt deltagande i globala miljö-, klimat-, och utvecklingsfrågor samt ett helhetsmässigt stöd för utvecklingsländernas ekonomiska utveckling.

Vi vill se ett välkomnande Finland. Vår invandringspolitik bygger på medmänsklighet och solidaritet. Vår integrationspolitik bygger på fyra pelare; språk, jobb, utbildning och gemenskap.

Vi vill…

 • att målsättningen för biståndsnivån ska vara 0,7 procent av BNP
 • att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen förvaltning som motverkar korruption
 • att biståndspolitiken ska grunda sig på mänskliga rättigheter och på att stöda barns och kvinnors rätt till utbildning samt demokratiutveckling
 • att företagen förbinder sig till att respektera mänskliga rättigheter inom hela produktionskedjan
 • att Finland inledningsvis tar emot 2 500 kvotflyktingar per år
 • att behovet av humanitärt skydd återinförs som grund för uppehållstillstånd
 • se fungerande familjeåterföreningar
 • att de asylsökande ges rätt till tillräcklig rättshjälp
 • se medvetna satsningar på integration
 • att alla nyanlända till Finland ska ha ett jobb eller en utbildning att gå till för att känna gemenskap och lära sig ett av de inhemska språken
 • att asylsökande ges rätt till moderskapsförpackning
 • arbeta för att ILO-konventionen om ursprungsfolkens, däribland samernas, rättigheter ska ratificeras
 • att sametingslagen förnyas
 • skapa en rättvis handelspolitik med målsättningen att stärka utvecklingsländerna

Goda kommunikationer är A och O för Finlands framgång


Finland ska vara en pålitlig aktör Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet och en nation som tar ansvar i biståndspolitiken samt den internationella människorättsarkitekturen. Det ska göras på hemmaplan genom att ta emot dem som blivit tvungna att fly från sina hem, men också genom aktivt deltagande i globala miljö-, klimat-,...

Läs mer

Europa


Finland ska vara en pålitlig aktör Finland ska vara en pålitlig aktör i det internationella samarbetet och en nation som tar ansvar i biståndspolitiken samt den internationella människorättsarkitekturen. Det ska göras på hemmaplan genom att ta emot dem som blivit tvungna att fly från sina hem, men också genom aktivt deltagande i globala miljö-, klimat-,...

Läs mer