Spela video
2

Achrén Ulla

"Trygghet, utbildning och fungerande kommunikationer Trygghet är att bry sig, utbildning är nyckeln till framgång och kommunikationer ger frihet. Erfarenhet, energi och beslutsamhet. Det som jag åtar mig, fullföljer jag."

Jag har jobbat en lång tid vid Åbo Akademi och i vid sidan om varit aktiv inom kommunalpolitiken. Under 5 år var jag partisekreterare för Svenska folkpartiet, fick delta i regeringsförhandlingarna och jobba med både ministrana och riksdagsledamöterna. Har varit medlem i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, där jag sitter fortfarande. Jag har erfarenhet av att driva frågor.
Jag har varit med och grunda daghem, jobbat fram utrymmen för både lågstadieskolorna och den nya kombiskolan Braheskolan, en svensk avdelning på åldringshem, jobbat med energifrågor, vattenförsörjning och företagsvänliga frågor samt svenska lösningar. Som medlem av ett litet parti ska man ge järnet och samarbeta. Jag är aktiv i det nordiska samarbetet och älskar att pyssla med mina fem barnbarn.
Med min erfarenhet tror jag mig kunna driva frågor för regionen; utbildning för att trygga framtid och jobb, trygghet för både barn och äldre, fungerande kommunikationer såsom entimmeståget, Pargasleden och en bro mellan Pargas och Nagu.

Namn: Achrén Ulla
Födelseår: 1953
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Åbo
Titel: Ekon.mag., förvaltningsdirektör
E-post: ulla.achren@abo.fi
Tel: 050 4013710
www: http://ullaachren.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Ett seniorvänligt samhälle

Trygghet är att bry sig
För oss är det viktigt att vi kan röra oss tryggt ute, oberoende av klockslag. Vi ska ha en region där alla trivs och önskar bo i. Stad och bygd ska vara miljöer där barn och pensionärer trivs tillsammans, där polisen är närvarande och där de äldre känner sig trygga både hemma och i serviceboende. Servicen ska fungera på svenska och vår miljö ska skötas så att vi har rent vatten och frisk luft för våra barn och barnbarn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Utbildning är nyckeln till framgång
Åbo är kulturvaggan med Åbo Akademi bland våra uppskattade högskolor. Småbarnspedagogiken, grundskolan, tillräckligt studiestöd och resurser för forskning och innovationer behövs för att garantera fortsatt hög utbildning och yrkesskicklighet i Egentliga Finland.
Vi behöver flera lärare inom småbarnpedagogiken och fortbildning av barnskötare. Närvårdarutbildningen ska fortsätta i Pargas också efter att ny inleds av Axxell i Åbo tillsammans med Åbo yrkesinstitut.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Kommunikationer ger frihet
Företag och de som jobbar i regionen behöver snabba och behändiga flyg- och järnvägsförbindelser. Skärgårdens trafik och turismen behöver bättre och miljövänliga kommunikationer såsom Skärgårdsleden, och nya broar såsom en bro mellan Pargas till Nagu. Universitetens campusområde bör göras levande och få interna bussförbindelser. Fungerande och effektiva nätverk är en förutsättning för både boende och distansarbete. Telefoner ska fortfarande kunna användas av äldre som inte klarar av kommunikation via nätet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig