Spela video
250

Adlercreutz Anders

"En trygg barndom, ett aktivt och meningsfullt arbetsliv och en mänsklig ålderdom. Ett gemensamt ansvar för en hållbar värld. De är ett fungerande samhälles byggstenar. Dem vill jag fortsätta jobba för."

Jag blev arkitekt eftersom jag ville bygga miljöer som fyller människors behov och gör deras liv bättre. Hus i vilka barn få lära sig, människor inspireras av sitt arbete, handikappade få vård eller människor åldras tryggt. Jag ville bygga ett hållbart samhälle som fungerar för alla. Av samma orsak ställde jag upp i riksdagsvalet 2015.

I riksdagen har jag arbetat i Miljöutskottet med frågor som berör hållbarhet, byggande och klimat. I förvaltningsutskottet har jag arbetat med frågor som berör inre säkerhet, våra kommuners ekonomi och t.x. invandring. Jag är ordförande för kommunfullmäktige i Kyrkslätt, och viceordförande för SFP.

Min yrkeskarriär utanför politiken ser jag som en styrka.

Jag är uppvuxen Kyrkslätt. Då jag för 40 år sedan upptäckte Jorvas ledande min lilla cykel fanns ingenting mera spännande än att mata hästarna på åkrarna i Ingvaldsby.Jag tror att min värdegrund i mångt och mycket baserar sig på de upplevelser jag hade i min barndom.

Efter att jag slutfört mina studier på Tekniska högskolan i Esbo flyttade vi ut till Kyrkslätt av samma orsak som så många andra av mina klasskamrater: Kyrkslätt som ännu i mycket är landsort är ett bra ställe för en familj att bo på. Nu har vi fem barn. Vår yngsta, Arik, är nio år och vår äldsta, Axel 21. Mellan dem finns Ivar, Alvar och Ilon.

Vår familj är tvåspråkig. I mina systrars familjer, några stenkast från oss, är spanska och tyska det andra hemspråket. Så runt vårt middagsbord diskuteras det på svenska, finska, engelska, tyska och spanska. Vår vardag är en kakofoni av kulturer och språk.

Namn: Adlercreutz Anders
Födelseår: 1970
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Riksdagsledamot, arkitekt, företagare
E-post: info@andersadlercreutz.fi
Tel: 044 9810191
www: https://www.andersadlercreutz.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

I miljöfrågor är hållbar utveckling den enda möjliga vägen. Vi måste alltid betrakta miljöfrågor ur ett långt perspektiv. Finland skall gå i täten i kampen mot klimatförändringen. På så sätt skapar vi också en möjlighet för våra clean-tech företag att klara sig i den globala konkurrensen. Östersjön står högt på min agenda.

Under nästa regeringsperiod behövs beslut som för oss mot en utsläppssnål trafik. Det kräver också satsningar på infrastrukturen - t.ex. måste Kustbanan förbättras och planeringen av en ny linje österut inledas.

Vi måste också göra upp en plan för hur vi skall frångå fossila bränslen inom energiproduktionen. Inom skogsbruket är det viktigt att kolsänka stärks och att man utvecklar en metod för att ersätta skogsägare för den kolsänka de uppehåller.

Min långa  yrkeserfarenhet som arkitekt ger mig speciell kompetens inom frågor som berör den byggda miljön. För att råda bot på problemet måste vi se över hur vi sköter byggen på en kommunal nivå men också hur vi mäter t.ex. energieffektivitet. I upphandling av planeringstjänster måste kvalitetskriterier alltid används för att vi skall kunna försäkra oss om att vi inte bygger fler mögelskolor eller andra hälsovådliga byggnader i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Vårt ekonomiska läge med en åldrande befolkning kräver en visionär ekonomisk politik som i möjligast stor utsträckning stöder företagsamhet, kommersialisering av innovationer och en dynamisk arbetsmarknad.

I och med att arbetslivet förändras behöver vi mekanismer som stöder livslångt läramde. En introduktion till företagande borde införas i grundskolans läroplan. Företagarbanan skall alltid vara ett verkligt alternativ till ett arbete som anställd. Det kräver bl.a. att i synnerhet ensamföretagares socialskydd är i skick men också att vi sänker tröskeln att anställa för företagare.

För att möjliggöra långsiktigt finländskt ägande måste generationsskiften i företag underlättas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Utbildningen är vår främsta konkurrensfördel och en av få saker som helt ligger i våra händer. Vi kan inte vila på våra lagrar. Samarbetet mellan högskolor och företag måste stärkas - universiteten är framtidens fabriker. Globaliseringen och digitaliseringen kräver nya färdigheter - de kräver att vi bygger sociala nätverk, att vi förhåller oss kritiskt till källor, att vi kan tänka tvärvetenskapligt och att vi kan tillämpa det vi lär oss.

Sociala färdigheter och ett gott självförtroende är lika viktiga som konkret faktakunskap. Vi har inte fullt förstått konstämnenas roll i utvecklingen av dessa färdigheter.

Skolan borde fästa speciellt stor uppmärksamhet vid de elever som har det svårt – alla ungdomar skall garanteras en väg in i en avgiftsfri andra stadiets utbildning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig