Spela video
251

Ahlefelt Anne

"Jag jobbar för ett jämlikt och tvåspråkigt Finland där utbildning prioriteras högt."

Jag har gjort största delen av min karriär inom föreningsvärlden, som sakkunnig, utbildare och projektledare inom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Dessutom har jag arbetat som barnträdgårdslärare och daghemsföreståndare inom småbarnspedagogiken och vet hur viktigt det är att vi satsar på en högt kvalitativ småbarnspedagogik som är tillgänglig för alla.
Jag är mamma, fru, jämlikhetskämpe, politiker, föreningsaktiv och mycket mera. Det jag gör, gör jag helhjärtat och fullt ut.

Namn: Ahlefelt Anne
Födelseår: 1977
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo
Titel: Projektledare
E-post: anneahlefelt@hotmail.com
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

En välmående befolkning

Finland skall vara ett land där alla har det bra. I ett välfärdssamhälle är det viktigt att vi tar hand om alla och ser till att hela befolkningen mår bra. Det skall gälla alla, från de allra minsta till de allra äldsta i samhället. Ingen får bli utanför. En välmående befolkning betyder också att vi har en befolkning, som orkar vara aktiv och produktiv och engagerar sig i arbetslivet och samhället över lag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sitt eget liv. Vi måste jobba för att samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller lika lön och villkor på arbetsmarknaden, familjepolitik, politisk representation och könsrelaterat våld. Ingen får diskrimineras på grund av språk, etniskt ursprung, religion, övertygelse, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Det är dags att sätta ett stop för nedskärningarna inom utbildningen. Vi måste erbjuda en högklassig och jämlik utbildning för alla, som ger alla en möjligast bra start i livet och möjligast bra förutsättning att klara sig i arbetslivet. Skolorna och dagvårds enheterna skall ha tillräckliga resurser för att kunna stöda alla barn/elever och arbeta förebyggande och mångprofessionellt på många olika plan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig