Spela video
252

Aintila Anna fd. von Smitten

"Tro, hopp och kärlek. Vården ska hålla hög kvalitet och personalen ska må bra"

Är en empatisk förhandlare, tandläkare som lyssnar. Medlem av kommunfullmäktige- och -styrelse, partifullmäktige och JUKO förtroendeman. Människan, kost och motion, förebyggande folkhälsoarbete, vård och omsorg intresserar mig.
Mina valteman är social- och hälsovård, äldreomsorg och barnfamiljer och förstås att trygga tvåspråkigheten.

Namn: Aintila Anna fd. von Smitten
Födelseår: 1967
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Tandläkare
E-post: anna.aintila@gmail.com
Tel: +358400994988
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Social- och hälsovårdspersonalen är en viktig resurs. Personalen ska må bra och vården ska hålla hög kvalitet.
Rätt till vård på svenska inom rimligt avstånd är en viktig sak. Borgå och Raseborg behöver sina sjukhus och vi behöver flera läkare till hälsocentralerna. Arbetet måste göras attraktivare.
Arbetsoförmåga och sjukledigheter blir dyrt för Finland. Preventiv- och mentalvård i ett tidigt skede är A och O.
Det skulle vara viktigt att göra en vårdreform som inte söndrar det som fungerar. Vi skulle behöva olika lösningar för olika delar av landet. Om kostnaderna skal stävjas, kan vi inte gör en vårdreform som planerats. Att göra vinst och upprätthålla god kvalitet är en svår ekvation inom vårdsektorn. Om det inte är tillåtet att välja patienter är det nästan omöjligt att göra vinst.
Hur kan den finska regeringen leva i en sådan bubbla av Ko-handel? De tror envist på att privata, vinstdrivande företag kan producera social-och hälsovårdstjänster billigare och kvalitativare än befintliga offentliga producenter. Vi har klara nya bevis inom äldreomsorgen att det inte stämmer!

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett seniorvänligt samhälle

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Hela vårdkedjan för seniorer bör ses över.

Äldreomsorgen ska tillfredsställa både de resursstarka och dem som har långvariga och kroniska sjukdomar. Det ska satsas på förebyggande arbete för en trygg och funktionsduglig ålderdom. Stödet för anhörigvårdarna måste förbättras, likaså kvaliteten på hemvården. Det behövs satsningar framförallt inom rehabiliterings-, akutvårds- och hemsjukhustjänster och tillräckligt med intervallplatser.

Alla äldre kommer inte att klara sig med enbart hemvård eller närståendevård. Det behövs mera platser på på vårdhem. Personaldimensioneringen borde höjas från 0,5 till 0,8.

Det måste läggas större fokus på människor med demens eftersom antalet drabbade personer ökar.

Vi behöver en nationell demensplan.

Dementa är i större utsträckning än andra i behov av ett skyddat boende med ständig tillsyn.

Hemtrevliga, trygga grupphem för dementa kommer att behövas!

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Finland måste bli barnvänligare. Målet är att trygga barndomen för alla barn.
Det ska göras barnkonsekvensanalyser inför varje beslut som rör barn.
Jag vill göra barnfattigdomen till en oerhört prioriterad fråga. Det behövs en omfattande handlingsplan med klara mål och man ska satsa på bred front.
Det är viktigt att bryta det sociala arvet. Småbarnsfostran och skolan ska vidta åtgärder för att aktivt minska effekterna av barnfattigdom.
Alla barn ska ha förutsättningar för en meningsfull och hälsofrämjande fritid och känna sig delaktiga och trygga i sin vardag.
Det behövs förbyggande och uppsökande ungdomsarbete för att förebygga utslagning. Sommarjobb för unga är också en viktig sak.
Vi behöver en familjepolitisk reform för att öka jämställdhet och förbättra möjligheten att kombinera familj och arbete.
Attityderna mot barn och barnfamiljer bör förbättras
Vi behöver flera barn för att trygga välfärden.<

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig