Spela video
285

Åkerö Fredrika

"Mitt Finland är barnvänligt, jämlikt, respektfullt, tryggt & tvåspråkigt. Mitt Finland är ett aktivt land i Norden & världen."

Jag är en 35 år ung Karisbo från Raseborg, utbildad politices kandidat inom offentlig förvaltning och ungdomssekreterare. För tillfället är jag föräldraledig.

Som nybliven småbarnsmamma vill jag värna om barnens bästa. Mitt viktigaste uppdrag nu handlar om att se barnets perspektiv. För mitt eget och alla andras barns skull behövs min insats i det här riksdagsvalet. Jag vill se ett Finland som stöder alla barnfamiljer ekonomiskt och socialt, idag är förutsättningarna för barnen för ojämlika. De beslut som fattas av följande regering kommer att forma barnens uppväxt i Finland.

Jag har lång politisk erfarenhet och ett brett nätverk, som inkluderar 12 år som stadsfullmäktigemedlem i Karis och Raseborg, samt stadsstyrelsemedlem och bildningsnämndsordförande. Jag har varit förbundsordförande för Svensk Ungdom och Nordiska Centerungdomens förbund samt riksdagsassistent för Astrid Thors.

Om vi vill förändra samhället krävs handlingskraft som ger resultat.
Jag har handlingskraft som ger resultat, och jag vill förändra samhället.

Namn: Åkerö Fredrika
Födelseår: 1984
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Karis, Raseborg
Titel: Ungdomssekreterare, pol.kand.
E-post: fredrika.akero@hotmail.com
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Familjeledigheten och stödet till barnfamiljer måste stärkas. Jag har en ökad förståelse för barnfamiljers vardag efter att ha varit hemma med min son det senaste året. Speciellt ensamförsörjare ska få mera stöd, en höjning av ensamförsörjartillägget är en bra början. Barnfattigdomen i Finland måste uppmärksammas mer, vi kan inte acceptera sådana ekonomiska klyftor som vi nu har.

Jag vill se fler pappor som är längre föräldralediga. SFP:s 6+6+6-modell för familjeledighet är också min lösning. Det förbättrar även mammans möjligheter att vara hemma. Modellen skulle ge vardera föräldern rätt till en sexmånadersperiod och den tredje perioden på sex månader skulle föräldrarna komma överens om.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Vi ska utveckla Västnyland! Vi måste bli bättre på att tillsammans föra fram västnyländska frågor och inse att varje fråga kräver sin egen strategi. Vi måste visa att vi finns och få omvärlden att fatta att vi lever och verkar här, vilka behov vi har.

Flera stora frågor avgörs i riksdagen, som kommer att ha stora konsekvenser för regionens utveckling, såsom social- och hälsovårdsreformen, landskapsreformen, samt det så kallade entimmeståget. Istället för att bygga en ny tågbana ska pengar satsas på Kustbanan som kan bli nästan lika snabb för Helsingfors-Åbo passagerare. Det är en billigare och smartare investering.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Genom motion och kultur skapar vi välmående. Att vara föreningsaktiv har varit en självklarhet för mig sedan jag var barn. Gemenskapen och glädjen jag känner när jag är med i scoutkåren Karis Flickorna och handbollsklubben BK-46 och får jobba med barn och unga ger mig energi och nya vänner. Jag är stolt över att vara med och kunna skapa förutsättningar för unga att utvecklas och stärka deras självkänsla genom kulturproduktioner på Raseborgs sommarteater och TryckeriTeatern i Karis.

Frivilliga ledare som varje vecka engagerar sig i föreningsverksamhet gör vårt närsamhälle till en bättre plats. För att föreningarna ska kunna fortsätta sitt värdefulla arbete i samhället ska vi trygga skattefrihet, undvika onödig byråkrati vid tillstånds- och anmälningsförfarande och trygga de mindre teatrarnas verksamhetsförutsättningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig