Spela video
253

Alén "Bella" Isabella

"För ett rättvist samhälle och för en enkel vardag."

Jag är den opolerade politikern, 46-åringen, trebarnsmamman som har gråa hårstrån vid tinningen och skrattrynkor runt ögonen. Min hemort är Raseborg. Jag är född i Karis, uppvuxen i en företagarfamilj, och tack vare kärleken flyttade jag sedan till Ekenäs.

Jag är väldigt ärlig och rak i min kommunikation. Kanske lite väl rak kan en del tycka. Men om vi inte kan prata om problem så tror jag inte heller att vi kan hitta lösningar på dem. Att sopa saker under mattan har sällan hjälpt.

Jag är övertygad om att det mellan raderna av kostymer och kavajer behövs en sådan som jag.

Jag tror att den framtida politiker har ett utvecklat kontaktnät och känner till andras styrkor och kompetenser.

Som framtidens politiker vill jag lyssna på väljarnas vardagsproblem. Vad är det som håller dig vaken klockan fyra på natten? Är det funderingar kring dina barns utbildning, framtida jobb möjligheter eller funderar du om dina nära anhöriga får en bra äldrevård.

Namn: Alén "Bella" Isabella
Födelseår: 1972
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Raseborg
Titel: Studiesekreterare
E-post: bella.alen@hotmail.com
Tel: 040-7032128
www: https://bellaalen.blogspot.com/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Våra barn och ungdomar är framtiden. Vi måste garantera dem en trygg och god utbildning längs med hela utbildningsstigen. Skolbyggnaderna måste vara friska och ändamålsenliga. Utbildning är också det effektivaste sättet att förebygga marginalisering.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Jämställdhet handlar om att vi alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jag vill jobba för en jämställd familjepolitik och jämlik vård i alla livsskeden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vi måste få en äldreomsorg där livskvaliteten står i fokus och där de äldres behov tillgodoses. De äldre måste få en trygg och värdig vård. Det ska finnas varierande boendeformer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig