Spela video
255

Andersson Otto

"Nya tag i Nyland! Vi har alla rätt till vård och omsorg på vårt modersmål Våra barn och ungdomar är värda större satsningar på dagis, skola och utbildning En hållbar klimatpolitik resulterar i nya möjligheter och innovatoioner. Jag vill att fler finländare ska ha jobb!"

Jag är 35 år gammal och är hemma från Lovisa.

Jag jobbar på riksdagen som politisk rådgivare för Svenska riksdagsgruppen och Svenska folkpartiet.

Tidigare har jag bland annat jobbat på justitieministeriet som specialmedarbetare för dåvarande justitieminister Anna-Maja Henriksson.

I juni 2017 valdes jag till stadsfullmäktigeordförande i Lovisa, där jag varit medlem i stadsfullmäktige sedan 2013. I senaste kommunalvalet var jag röstmagnet i Lovisa med 469 röster, vilket också är alla tiders röstrekord.

Jag är medlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts fullmäktige. Sedan januari 2019 är jag också medlem i delegationen för Nyland Brigads gille.

Jag har studerat juridik vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet.

Under studietiden var jag aktiv inom studentpolitiken. Jag har varit både styrelse- och fullmäktigeordförande för Åbo Akademis Studentkår. Värdefull erfarenhet fick jag också under två år som medlem i Åbo Akademis styrelse.

Jag är löjtnant i reserven. Jag gjorde min militärtjänstgöring vid Nyland Brigad och vid Reservofficersskolan i Fredrikshamn.

På fritiden umgås jag helst med familj och vänner. Till mina fritidsintressen hör badminton, joggning och läsning. På sommaren fiskar jag gärna på stugan.

Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Namn: Andersson Otto
Födelseår: 1983
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Lovisa
Titel: Politisk rådgivare
E-post: otto.andersson@eduskunta.fi
Tel: 0406787277
www: https://www.ottoandersson.fi

Viktiga politiska frågor

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig