Spela video
256

Berg Jens

"Våga tänka nytt! Vi behöver nu fler beslutsfattare som ser helheter och förstår hur samhällets olika delar hänger ihop. Mitt Finland satsar på utbildning, företagsamhet och innovation. Mitt Finland driver ett Norden utan gränshinder. Då blomstrar även tvåspråkigheten. "

Jag har jobbat 25 år i mediebranschen, bland annat som chefredaktör för Hufvudstadsbladet. Jag har under hela den här tiden analyserat och debatterat samhället, Finland och omvärlden. Hur hänger de olika delarna i vårt samhälle ihop? Vad är bäst för helheten?
Sedan 2017 är jag företagare och driver det egna företaget Montem, som är specialiserat på kommunikation, medier och ledarskap.
Jag bor i Kyrkslätt, är gift och har tre barn (14, 16 och 18 år). På min fritid tycker jag om att gå på långa promenader med hunden Lykke, att spela golf, att fiska och att göra god mat.

Namn: Berg Jens
Födelseår: 1970
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Pol.mag, företagare och publicist
E-post: jens@montem.fi
www: https://www.montem.fi/

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Företagande ger välfärd

Som jag ser det måste vi nu framför allt göra det enklare och mindre byråkratiskt att driva företag. Vår framtida välfärd hänger på det!

Vi behöver smidigare regelverk för att anställa i småföretag.

Vi behöver ett större svängrum att avtala om fler saker lokalt.

Vi behöver fler människor i arbetslivet - avskaffa behovsprövningen för utländsk arbetskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Finland bygger på kunskap

Vi måste prioritera utbildning, forskning och innovation - på alla nivåer. I ett framtida Finland måste nya idéer få chans att växa och konkurrera med de gamla.

Vi måste styra resurser till ett kontinuerligt och livslångt lärande.

Vi måste höja både den privata och offentliga finansieringen av utveckling och innovation.

Vi måste trygga en långsiktig grundfinansieringen för högskolorna, i stället för dagens tungrodda system med ständig projektfinansiering.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

En modigare tvåspråkighet

Det finns inte ett Svenskfinland - det finns många. Vi behöver därför olika lösningar i de olika delarna av landet. Vi behöver nu en offensivare och modigare vision för det svenska i Finland.

Vi behöver en bred politisk förankring för en levande tvåspråkighet.

Vi måste våga testa nya tvåspråkiga lösningar - också inom utbildningen - för att fånga upp alla de som har ett intresse för det svenska i Finland.

Vi behöver nya och mera yrkesinriktade metoder för att integrera nyanlända på svenska.

Landets mest naturliga samarbetspartner är de övriga nordiska länderna. Genom att avskaffa de rådande gränshindren kan vi vidga synen på vad som är vår hemmamarknad. Ett starkt Norden garanterar också en stark tvåspråkighet i Finland.


Vi ska höja blicken i språkfrågorna och jobba för lösningar som stärker den framtida tvåspråkigheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig