Spela video
115

Bergman-Pykkönen Marina

"Det sociala och utbildning är mina tyngdpunkter.
Bygg en hållbar framtid med mig!"

Jag är Marina Bergman-Pyykkönen från Lahtis, stolt mamma till en tonåring och nu doktorand i socialt arbete. Min forskning handlar om utveckling av familjemedling för föräldrar som har svårt att komma överens om hur de skall samarbeta kring barnen efter skilsmässa. Tidigare har jag bl.a. jobbat som socialarbetare inom socialt arbete för barnfamiljer, som handledande lärare på kurser för arbetslösa och som specialungdomsarbetare. Jag pendlar flera gånger i veckan till Helsingfors och uppskattar Lahtis goda kommunikationer till huvudstadsregionen. Som ordförande för den lokala Folkhälsanföreningen jobbar jag för gemenskap för alla åldrar på svenska i Lahtis.
Hela mitt liv har jag fått leva i fredstider och Finland har utvecklats till en nordisk välfärdsstat med socialskydd som tryggar allas våra liv, från vaggan till graven. Nu är jag oroad för att denna tid är förbi, välfärden monteras ned och skillnaderna mellan oss ökar. Samtidigt står vi inför klimatuppvärmningen och vi vet att vi måste ta stora beslut som medför förändringar.
Jag vill vara med och arbeta för ett fritt och tryggt samhälle där alla människor respekteras och värdesätts som jämställda individer med rättigheter och ansvar – också för varandra och globalt. För mig är mitt modersmål naturligtvis en del av min identitet, likaså är kärleken till det andra inhemska. Jag vill jobba för ett välfungerande tvåspråkigt Finland, där möjligheten att lära sig språk, hur många som helst, är en källa till glädje och biljett till Norden, Europa, Världen.

Namn: Bergman-Pykkönen Marina
Födelseår: 1965
Valkrets: Tavastlands valkrets
Hemort: Lahti
Titel: väitöskirjatutkija, laillistettu sosiaalityöntekijä
E-post: marina.bp.sfp@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Socialskydd och trygghet

Det grundläggande socialskyddet bör vara tillräckligt och förutsebart så att alla kan koncentrera sig på att leva ett gott liv tillsammans med nära och kära - också då livet bjuder på motstånd. Man skall kunna förlita sig på att det finns ett skyddsnät som fångar upp en vid motgångar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Att få lära sig är både roligt och viktigt, också en förutsättning för att klara sig i ett föränderligt arbetsliv. Tidigarelagd småbarnspedagogik för alla barn, förlängd läroplikt som täcker andra stadiet, tillräckligt studiestöd för högskolestudier, möjlighet till fortbildning och till att utbilda sig till nya yrken under livets gång. Högskolornas finansiering skall tryggas, liksom fria bildningssektorns!

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Livet är inte bara jobb och skola - det är fritid också! Vi behöver fritidsaktiviteter som håller både kropp och knopp i skick. Jag vill jobba för livskraftig föreningsverksamhet och ett mångsidigt kulturutbud som stöds, men inte styrs, av staten. Biblioteken får gärna bli vårt gemensamma vardagsrum.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig