Spela video
3

Bergqvist Sandra

"Jag bryr mig. Om dig. Din vardag. Vår framtid."

Jag är 38 år, sambo, trebarnsmamma,
teamledare och sakkunnig vid Kommunförbundet. Jag är också lantbruksföretagare och driver min hemgård i Nagu tillsammans med mina syskon.
Jag är SFP:s vice ordförande, är medlem i Stiftelsen för Åbo Akademis delegation
och aktiv i Kirjais byaförening.

Är pol.mag. från Åbo Akademi och har grundutbildning inom familjedagvård och äldreomsorg.
Tycker om att läsa, laga mat, baka och vara ute i naturen.

Jag har tidigare varit stadsstyrelseordförande
i Pargas och suttit i Kulturfondens styrelse.
Har jobbat såväl på undervisnings- och kulturministeriet som vid Folktinget och Åbo
Akademi.

Namn: Bergqvist Sandra
Födelseår: 1980
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Nagu, Pargas
Titel: Teamledare, sakkunnig och lantbruksföretagare
E-post: sandra.bergqvist@sfp.fi
Tel: 0405341108
www: https://www.sandrabergqvist.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Det ska gå att kombinera jobb, fritid och familj. Vi behöver flexibla familjeledigheter, fler familje-anpassade lösningar i vardagen och ett barnvänligare samhälle.

Alla barn ska ha en trygg vardag, meningsfull fritid och kunna utvecklas enligt egen förmåga.

Välmående barn och familjer är grunden för en bra framtid!

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Du ska få den vård du behöver, när du behöver den. Vi behöver snabbare tillgång till läkare och sjukvårdspersonal. Det ska vara mindre byråkrati, och kortare köer. Vi behöver ett vårdsystem där patienten är i fokus och vårdkedjorna ska fungera. Det ska vara tryggt att åldras. Man ska kunna bo hemma så länge man vill, men när det känns otryggt ska andra alternativ finnas. Vård ska alltid vara viktigare än vinst!

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Landsbygden och skärgården ska representera ett harmoniskt och modernt samhälle på ett naturnära sätt. Vi behöver en modern landsbygdspolitik i en allt mer urbaniserad värld. Mindre normer ger mer möjligheter. Vi behöver flexibla tjänster och fungerande kommunikationer så som färjor, förbindelsebåtar, vägar och nätförbindelser. Vi ska se digitaliseringen och moderna arbetssätt som en möjlighet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig