Spela video
179

Biaudet Eva

"Jag vill att du står upp för det som är verkligt viktigt i det här riksdagsvalet. Vi väljer bort en politik som bygger på rädsla och skapar istället en tro på framtiden."

Jag är politiker och fyra vuxna barns mamma. Jag invaldes i riksdagen första gången 1991. Jag har haft många intressanta uppgifter i riksdagen, t.ex som gruppordförande och som minister. Nu är jag riksdagsgruppens viceordförande, lagutskottets viceordförande och medlem i stora utskottet och i Nordiska Rådet. Jag är dessutom ordf. för riksdagens människorättsnätverk. Under 2007-2015 jobbade jag först som diplomat i Wien, mot människohandel och sedan fem år såsom Minoritetsombudsman i Finland. Jag är ordförande för sfp:s partifullmäktige. Jag är också ordförande för Naisjärjestöjen Keskusliitto och Yhteiset Lapsemme ry. Jag är även viceordförande för Folkhälsans Förbund.

Namn: Biaudet Eva
Födelseår: 1961
Valkrets: Helsingfors valkrets
Titel: Riksdagsledamot
E-post: eva.biaudet@riksdagen.fi
www: https://evabiaudet.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Ett jämställt Finland

Som feminist jobbar jag för att öka jämställdheten i vårt samhälle. Jämställdhetsarbete i politiken handlar om att sätta könsglasögonen på sig och identifiera hur besluten har olika konsekvenser beroende på kön. Att se och förändra strukturer som är hinder för jämställdhet och jämlikhet är ett systematiskt arbete som opinionsledare, företagsledare och politiska ledare bör binda sig till. Ansvaret för att kombinera jobb med familjen ligger fortfarande mest på kvinnornas axlar. Det syns t x i den ojämna fördelningen av familjeledigheter som ger sämre karriärmöjligheter, mindre lön och mindre pension åt kvinnor. Löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad håller tillbaka duktiga kvinnor som har mer att ge i vårt samhälle, och bromsar upp vår ekonomi.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi måste stoppa uppvärmningen av vår jord. Varningsklockorna har länge ringt och det är dags för oss politiker att börja gå från ord till handling. För mig är klimatfrågan en stark uppmaning att kavla upp ärmarna och åstadkomma resultat. Politik är att vilja och vi måste vilja tänka klimatsmart i alla politiska beslut som vi fattar. Det är viktigt att beslutsfattare också tydligt säger  ut att vi kommer att axla detta ansvar. Att ändra på livsstil kan kännas svårt, men vi har alla möjligheter att kombinera miljösmarta lösningar med både ekonomi och livskvalitet. Däremot, om ingenting görs kan en ohejdad uppvärmning innebära ekonomiska och mänskliga katastrofer av oanade mått. Vi har lyckligtvis mycket hjälp av ny teknologi för att tex göra bilarna utsläppsfria och för att effektivera vår energianvändning. Vi behöver göra det enkelt att välja det som är bäst både för miljö och människa, och vi måste främja miljösmarta val.  

Läs mer i vårt valprogram ›

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Jag arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och förverkliga sina ambitioner oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla bör ha samma möjligheter att växa och utvecklas. Det är dags att fundera på hur vårt samhälle och vårt arbetsliv bättre kan inkludera våra minoriteter.  Ett mer inkluderande och tryggt samhälle förutsätter en entydig nolltolerans mot rasism och hatretorik, och politiker som har kurage att argumentera mot stereotypier och hets mot etniska och övriga minoriteter. Genom att skapa tillit och goda relationer mellan olika samhällsgrupper förebygger vi alla typer av våld, även våldsam radikalisering.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig