Spela video
258

Björkman Patrik

Namn: Björkman Patrik
Födelseår: 1982
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Borgå
Titel: Företagare
Tel: 0405644496

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Företagandet lönsamt, det måste också vara skattemässigt lönsamt för företaget att investera sina vinster i att utvidga och investera i att företaget tillexempel kan anställa mera arbetare. Det är i de små och medelstora företagen de framtida jobben kommer och finnas. Arvskatten måste slopas, eller iallafall justeras på ett vettigt sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Vi måste också se till att barn och unga har ett bra land och växa upp i! Se till att det finns tillräckligt med skolor och daghem, och att barn och unga har möjlighet till olika aktiviteter och fritids möjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi måste tänka på vår egen konsumtion därifrån börjar det. Sedan måste vi också med tex. skattemässiga sätt understöda förnybart bränsle och så att vi kan köra med nyare bilar med mindre utsläpp. Väg infrastrukturen måste förbättras och underhållet satsas på, också investeringar på järnvägen skall göras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig