Spela video
4

Blomquist Markus

"Vi behöver ett företagarvänligt samhälle! Tillsammans kan vi!"

Pappa till tre barn, leder ett kemiföretag som främjar miljön, älskar havet och vill möjliggöra frisk och hållbar företagsamhet.

Namn: Blomquist Markus
Födelseår: 1971
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Åbo
Titel: VD
E-post: markus.blomquist@gmail.com
Tel: 0408210419

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Företagsamhet är grunden för välfärden. Vi ska trivas på jobbet, ha en god arbetshälsa och kunna höja på sysselsättningsgraden. En sporrande beskattning gynnar oss alla.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Påtagliga åtgärder för att återhålla klimatförändringen bl.a. genom att satsa på cirkulär
ekonomi. Jag vill se tydliga satsningar på ny teknik, forskning, utveckling och innovation.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett starkt Norden

Ett starkt integrerat Norden ger oss bättre möjligheter för ett starkt Europa med den nordiska
välfärdsmodellen och jämställdheten i internationella sammanhang.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig