Spela video
259

Blomqvist Thomas

"Din röst, mitt uppdrag! Jag vill att hela Nyland ska kunna utvecklas. Sysselsättningsgraden i hela landet måste höjas, fler ska ha jobb. Vi behöver satsa mera på utbildning. Vård och omsorg ska hålla hög kvalitet och ges både på svenska och finska."

Tredje periodens riksdagsledamot från Nyland, fullmäktigeordförande i Raseborg sedan 2009, jordbrukare och familjefar.

Jag blev invald i Finlands riksdag 2007 och har under 12 år nu hunnit vara med och påverka och besluta, men också fått vara med om många intressanta händelser. Jag har lärt mig massor. Jag har suttit i flera olika utskott, jag har varit utskottsordförande och för tillfället är jag Svenska riksdagsgruppens ordförande och medlem i Försvarsutskottet.

Jag tycker själv att jag i dag har väldigt goda förutsättningar att fortsätta jobba i riksdagen, både vad gäller erfarenhet, kunskap och nätverk. Dessutom brinner jag fortfarande av iver att få vara med och göra vårt samhälle bättre utgående från mina och sfp:s värderingar.

Under mina år i riksdagen har jag lärt mig att jag för att orka måste se till att jag, trots ofta långa arbetsdagar, har tid för familjen, för fritidsintressen och också att umgås med vänner. För mig utgör också arbetet på mitt jordbruk en bra motvikt till "skrivbordsjobbet" i riksdagen. Jag hinner inte göra allt jobb på mitt jordbruk, utan köper en betydande del av hjälpsamma grannar, men det är viktigt för mig att ha kvar den här förankringen.

Att umgås med familjen är viktigt för mig. Min fru och mina barn är de allra viktigaste i mitt liv och också mitt största stöd.

Jag gillar att motionera, helst längdskidar eller rullskidar jag, men också löpning och cykling finns på programmet. Ett annat stort intresse är historia och litteratur. Jag har hela tiden flera böcker på gång och läser alltid då jag har en stund ledigt. På menyn finns allt från deckare och romaner till diktsamlingar.

Namn: Blomqvist Thomas
Födelseår: 1965
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Raseborg
Titel: Riksdagsledamot
E-post: thomas.blomqvist@riksdagen.fi
Tel: 0505121776
www: http://www.thomasblomqvist.fi/

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Vårt samhälle ska byggas så att det är möjligt att kombinera ett rikt familjeliv med ett aktivt arbetsliv. Jag vill vara med och skapa ett samhälle där det alltid lönar sig att arbeta. Vår skattepolitik ska stimulera sysselsättningen och uppmuntra till företagsamhet. Det ska vara ett lockande alternativ att bli företagare. Utan en tillräckligt hög sysselsättning och ett blomstrande näringsliv finns det ingenting att fördela. Välfärden måste skapas innan den fördelas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

För mig är det viktigt att hela Nyland kan utvecklas. Goda kommunikationsmöjligheter är en förutsättning för ett livskraftigt samhälle. Det gäller såväl bygdevägar, huvudvägar, järnväg som fungerande bredbandsförbindelser. Under nästa riksdagsperiod bör det fattas beslut om att elektrifiera Hangö-Hyvinge-banan, investera i Kustbanan och börja planera en ny järnväg österut via Borgå och Lovisa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd måste tryggas. Därför behövs både bl.a. Borgå och Raseborgs sjukhus också i framtiden. För mig är också den äldre generationen en del av familjen. Samhället ska kunna garantera en god vård och omsorg för våra äldre. Psykisk ohälsa är ett stort problem som måste tas på allvar. Speciellt bekymmersamt är att allt fler unga har sådana problem. Främjandet av den psykiska hälsan måste göras till en nationell prioritet. Tröskeln att söka hjälp ska vara låg och psykvårdens tillgänglighet och omfattning bör tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig