Spela video
180

Borgarsdóttir Sandelin Silja

"Jag vill arbeta för att Finland är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart land. Ett land där beslut som fattas är långsiktiga och ur människors synvinkel de bästa. Välkommen med för att göra Finland ännu mer hållbart!"

Namn: Borgarsdóttir Sandelin Silja
Födelseår: 1985
Valkrets: Helsingfors valkrets
Titel: Vice ordförande, stadsfullmäktigeledamot, politiskt sakkunnig och pol.mag.
E-post: silja@sfp.fi
www: http://silja.nu
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Vi har ett hot större än alla andra. Jag väljer att inte blunda för klimatförändringen!

Miljö- och klimatpolitiken är den viktigaste för vår framtid. Hållbara klimatbeslut skapar förutsättningar även för framtida generationer. Finland måste minska på utsläppen, förstärka biologiska mångfalden och förstärka sin kolsänka. Beskattning kan styra våra val. Den som smutsar ner ska också betala. Samtidigt måste övergången till ett mer klimatvänligt samhälle göras genom en rättvis omställning och så att våra företag och forskningen ges möjligheter att vara framgångsrika i kampen mot klimatförändringen. Mer detaljerad information finns på min webbsida, www.silja.nu.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Flera ska ha ett jobb att gå till. Det stärker vår ekonomi och stöder vår välfärd.

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grunden för att även välfärden ska fungera. Bästa sättet att stärka vår ekonomi är att fler skulle arbeta. Det finns inte en medicin för att höja sysselsättningsgraden, det behövs en bredd av åtgärder. Centralt är förnyelse av familjepolitiken, förstärkande och förnyande av människors kunnande, bättre arbetshälsa och en flexibilitet på arbetsmarknaden. En politik som ger förutsättningar för företag att verka och växa och en politik som gynnar sysselsättningen behövs i allt större grad. Vi behöver en beskattning, som är effektiv, rättvis och förutsägbar. Tyngdpunkten i beskattningen borde flyttas från inkomstbeskattningen till att beskatta det som är skadligt för klimatet. Finlands totalskattegrad hör till de högsta bland EU-länderna och som även OECD rekommenderat borde skatten på arbete i Finland lättas. Arvs- och gåvoskatten borde slopas och ersättas med en skatt då arvet säljs vidare. Mer detaljerad information finns på min webbsida, www.silja.nu.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Familjepolitiken ska förnyas så att barn får bästa möjliga start i livet och föräldrar får delta i både familjeliv och arbetsliv.

Finland ska vara ett land där medborgarna mår bra och är lyckliga – ett land som präglas av medmänsklighet. Olika samhällsreformer, speciellt inom social- och hälsovården, verkar ha tappat fokus på det grundläggande, nämligen människan. Att ha tillgång till service på sitt eget modersmål, svenska eller finska, måste fungera bättre. Speciellt ska detta prioriteras inom vården och utbildningen. Varje barn ska ha rätt till dagvård och vi borde på sikt eftersträva att småbarnspedagogiken skulle vara avgiftsfri. Småbarnspedagogiken ska ge bästa möjliga förutsättningar för barnen inför framtiden, men även underlätta vardagen för föräldrarna. För att det i praktiken ska lyckas måste den subjektiva rätten till dagvård återinföras, grupperna får inte förstoras, vi måste kunna garantera behörig personal, som trivs på sin arbetsplats och vi borde gå inför närdaghem. Finlands genom historien största framgång inom utbildningen är den avgiftsfria grundskolan. Den måste garanteras även framöver och skolan ska vara trygg och jämlik. Tillgången till god elevvård och mångsidigt stöd bör garanteras längs hela inlärningsstigen. Vårt samhälle kan överlag också bättre beakta mångfalden i samhället bättre. Det skulle gynna alla. Mer detaljerad information finns på min webbsida, www.silja.nu.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig