Spela video
261

Buss Allan

"Mitt huvudmål är att få människorna att ta ställning och rösta för en fungerande demokrati! #ääntä"

Jag är en 36-årig familjefar, företagare och kulturaktivist från Vanda.

Min politiska karriär började med kommunalvalen 2017. Efter ett gott resultat fick jag förtroendeplats i Fritidsnämnden samt i en lokal utvecklingskommittée. Redan en längre tid har jag också önskat kunna påverka i nationella ärenden samt miljöfrågor.

Jag uppskattar inte sättet på vilken politiken sköts i Finland och enligt min åsikt förverkligas inte demokratin. Politikernas tid går åt till inbördes maktstrider, Finlands intressen realiseras inte på bästa möjliga sätt. Ett gott exempel är den exploatering av miljön som gruvbolagen bedriver och den nuvarande lagstiftningen och licensproceduren snarast sporrar till.

Då jag inte sett mig själv som en politiker, utan snarast som en aktivist, var det en ganska hög tröskel att ge sig in i politiken. Med åldern har jag dock insett, att om man verkligen vill påverka så bör man vara med där besluten fattas.

Mitt huvudmål är att få människorna att ta ställning och rösta för en fungerande demokrati! Min styrka ligger i förmågan att jobba i team samt att lösa konflikter. Jag kan beakta olika synpunkter och saker ur ett bredare perspektiv samt fungera som “tolk” vid meningsskiljaktligheter.

Namn: Buss Allan
Födelseår: 1982
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Vanda
Titel: Arborist
E-post: aantacrew@gmail.com
www: https://allanbuss.fi/

Viktiga politiska frågor

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig