Spela video
182

Ehrnrooth Cecilia

Mina vänner beskriver mig som modig och att jag vågar stå för det jag säger, även om det är svårt och möter motstånd hos andra.
Jag har alltid varit intresserad av nya saker och vill göra förändringar och det tycker jag att man gör bäst genom att först lyssna på dem som känner till hur vardagen fungerar.

Namn: Ehrnrooth Cecilia
Födelseår: 1972
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: HR-chef / pol.mag
E-post: cecilia.ehrnrooth@gmail.com
Tel: 050 3310244
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

En välmående befolkning

Med välmående avser jag att såväl ung som äldre kan bo tryggt och ha tillgång till stöd och social- och hälsovård då det behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Utbildningen ska utvecklas i takt med våra barns och ungas förmåga att ta till sig nya verktyg och inlärningssätt.
Utbildningen ska fortsättningsvis satsas på, den avgör framtiden för hela landet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Det ska löna sig att arbeta, det ökar också känslan av delaktighet i samhället och minskar utslagning.
Vi behöver hitta nya arbetsmöjligheter och arbetstillfällen och minska på byråkratin.
Vi ska uppmuntra till innovativt nytänk och företagande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig