Spela video
5

Eriksson John

Jag studerar statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi för fjärde året. För tillfället skriver jag min gradu, som handlar om Tjetjenien. Vid sidan om studierna är jag vikarie hos Folkhälsan och frilans vid Studentbladet.

Namn: Eriksson John
Födelseår: 1995
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Åbo
E-post: erikssonjohn29@gmail.com
Tel: 0505321495
Medlem i :
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Jag vill att Finland ska bli ett koldioxidneutralt land och vill jobba för utvecklingen av en grön och hållbar teknologi. Jag hoppas att man i Åbo väljer spårvagn i och med att det är ett mycket miljövänligt alternativ.

Läs mer i vårt valprogram ›

Språk

Jag vill att det ska gå att leva på svenska i Finland, och därför är det viktigt att de finlandssvenska institutionerna som t.ex. Åbo Akademi bevakas.

Jag tycker att Åbo är en fantastisk studiestad och i och med att Åbo Akademi är svenskspråkigt blir det ett konkret alternativ för andra nordbor då de väljer studieplats.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Jag vill jobba för att fler företag, såväl utländska som finländska, etablerar sig i regionen. Fler företag leder till fler arbetsplatser och högre sysselsättning. Samhället är i kraftig förändring och därför behövs företagare som för med sig nya idéer och lösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig