184

Finne-Elonen Laura

"Vote for L:FE"

Jag vill arbeta för en trygg barndom, en värdig ålderdom och en fungerande hälso- och socialvård, samt för en god utbildning, forskning och mångsidig kultur.

Namn: Finne-Elonen Laura
Födelseår: 1943
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Läkare, stadsfullmäktigemedlem
E-post: laura.finne@fimnet.fi
Tel: 0400818701
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig