Spela video
262

Fry Janina

"Alla har rätt till en kvalitativ och jämställd social- och hälsovård!"

Mina erfarenheter under de senaste åren som mamma, anhörig och som patient har skapat en stark vilja att påverka vårt samhälle. Vi har alla rätt till en jämställd och kvalitativ vård, från vaggan till graven. Ingen går igenom livet utan att mista någon vi har kär och vi behöver en palliativ vård som ger våra gamla och sjuka ett värdigt slut.

Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo
E-post: fryjanina@gmail.com
www: https://www.janinafry.com
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vi har alla rätt till en jämställd och kvalitativ vård, från vaggan till graven. Ingen går igenom livet utan att mista någon vi har kär och vi behöver en palliativ vård som ger våra gamla och sjuka ett värdigt slut.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Arbets- och affärslivet befinner sig i en snabb förändring på grund av den accelererande digitaliseringen.

Det är hela samhällets fördel att tröskeln för att bli företagare sänks. För att Finland skall kunna behålla sina företag och sin konkurrenskraft, behöver vi uppmuntra till företagsamhet. Inte bara med tomma ord utan genom att åstadkomma resultat med verkliga gärningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Familjer och barn behöver mera tid tillsammans. Bara genom att ge familjerna möjlighet till mer tid tillsammans, en djupare kontakt mellan barn och föräldrar, kan mycket räddas. Genom att slå ihop hobbyverksamet med skolgång och eftis kan vi erbjuda familjerna mer tid, barnen mer trygget och möjligheter till motion.Vi har också stora problem med våra ungdomars mentala tillstånd i Finland och utslagning bör förebyggas effektivt. Jag vill också utforska i tanken att hämta småbarnspedagogiken, lågstadieskolan och åldringsvården närmare varandra. Då kunde åldringar få glädjen av närvaron av barn och barnen uppmärksamhet och också en publik som kunde upskatta teater- och sångföreställningar framförda av barn. Barnen är vår framtid och vi har ett ansvar att ge dem kärlek, närvaro och bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i livet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig