Spela video
264

Gästrin Eva-Lena

"För mig är det viktigt att varje barn får växa upp i en trygg miljö och att varje människa behandlas jämlikt oberoende av bakgrund eller utgångspunkt i livet. Jag vill att familjerna ska få sådant stöd och service som gör det möjligt för både barn och föräldrar att må bra i vårt samhälle."

Jag är utbildad sjukskötare, född och uppvuxen i Esbo. För tillfället arbetar jag som simlärare på skolsimmet i Esbo och Sibbo. Jag bor i Gröndal i Esbo med min son.

Namn: Gästrin Eva-Lena
Födelseår: 1979
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo, Gröndal
Titel: Sjukskötare (Högre YH), simlärare, företagare
E-post: egastrin@gmail.com

Viktiga politiska frågor

En välmående befolkning

I dag är våra familjer under stor press. Vi skall jobba, ta hand om våra barn, våra åldrande föräldrar, oss själva, parförhållandet, ha tid för hobbyer, träffa vänner osv.

Familjerna behöver flexibel service från samhällets sida som möjliggör kombinerande av arbete och fritid. Man borde t ex oftare kunna jobba deltid eller på distans. Det bör finnas morgonverksamhet i skolorna så föräldrarna kan gå tidigt på jobb om det behövs. Skolskjutsarna bör fungera från två adresser ifall föräldrarna är skilda och det bör vara lätt att få t ex samtalshjälp på rådgivningen utan långa väntetider då man känner att man behöver det.

I välmående familjer växer välmående barn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Oberoende hur SOTE-förnyelsen framskrider bör vården vara lättlillgänglig för människan dvs den bör finnas nära invånarna (också i glesbygden) och man skall inte själv behöva fundera på vem som ordnar vården och vad den kostar.

Man skall få kontakt med hälsocentralen redan samma dag i alla ärenden och man skall inte bli bollad mellan olika ställen. Byråkratin får inte styra vården, utan patientens behov skall vara det viktiga.

Vi bör se till att vårdpersonalen har bra förutsättningar för att göra sitt arbete - tid för patienten, tillräckligt med personal och stöd för att orka i ett ofta tungt, men givande arbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Ett välmående samhälle behöver mångfald och det är vår uppgift att se till att integrationen av invandrare fungerar.

Invandrare skall snabbt kunna börja studera och arbeta för att komma in i samhället. Det är viktigt att de så fort som möjligt börjar känna sig som en del av samhället. Invandrare som har jobb skall inte utvisas.

I Finland bör man kunna integreras även på svenska!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig