Spela video
263

Granberg Fred

"Välfärden finansieras bäst med ytterligare höjd sysselsättningsgrad! Den stimuleras effektivt av en högklassig och tidsenlig utbildning i alla stadier. Utbildning ger den bästa både ekonomiska och sociala avkastningen. Även andra åtgärder krävs för höjning av sysselsättningsgraden. Bland annat är det oumbärligt att satsa på mera forskning och utveckling."

Jag är lite av en liberal pragmatiker. Landet kan inte styras med populism. Samtidigt är jag nordist, svenskan är enormt viktig i vårt land.

Jag har jobbat i närmare 40 år inom vår högteknologiska exportindustri. Jag har rest runt världen, och bott utomlands i olika livsskeden. Jag är 4-språkig, svenska, finska, engelska, franska samt lite skoltyska.

Som pensionär blev jag politiskt aktiv, sitter andra varvet i Esbo fullmäktige samt Tekniska nämnden. Är också ledamot i Nylands landskapsfullmäktige samt suppleant i Nationaloperans förvaltningsråd. Vidare är jag ordförande för lokalavdelningen SFP Stor-Hagalund.

Gift med fil.mag Riitta Granberg, vi har 3 vuxna söner och 6 barnbarn.
Hobbyer: skärgårdsliv, tennis, musik; familjeliv. Medlem i Handelsgillet, Svenska klubben, segelföreningen EMK (Gäddvik), Esbo navigatörer, Pensionärsföreningen...

Namn: Granberg Fred
Födelseår: 24.05.1947
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo, Gäddvik
Titel: Ingenjör, pensionär; fullmäktigeledamot
E-post: fred.granberg@gmail.com
Tel: +358 40 8439494
www: https://riksdagsval.sfp.fi/kandidater/granberg-fred
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Slutsparat på utbildningen! Vi måste satsa på en högklassig och tidsenlig utbildning i alla stadier. Det ger den bästa möjliga avkastningen.

Mera språkbad i skolorna, i båda riktningarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett seniorvänligt samhälle

Äldreomsorgen kräver allt mera resurser. Det finns ingen annan utväg än att budgetera därefter. Den finansieras bäst med en ytterligare höjd sysselsättningsgrad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Vi ska förvisso satsa på kollektivtrafiken, men inte blint och ryckigt, utan som en genomtänkt helhet. Vi bör ha en balanserad kombination av viktiga buss- och spårlinjer men samtidigt bör vi hålla vägnätet i tidsenligt skick. Gummihjulstrafik kommer alltid att behövas, också in till Helsingfors och andra städer. Trafikstockningarna i huvudstadsregionen förefaller nästan självförvållade och det är föga klimatsmart.

Inga vägavgifter! De missar både klimat- och trafikmålet.

Positivt däremot är att cyklingen har blivit mycket vanligare, vi ska fortsätta utveckla cykelvägnätet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig