Spela video
185

Granroth Simon

"Förnuft. Hållbarhet. Medmänsklighet. Det är dags att återinföra rationaliteten och medmänskligheten i beslutsfattandet. Jag vill arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart och ett rättvist samhälle där medmänskligheten och förnuftet styr. "

På det politiska spektrumet är jag mjuk liberal. Klimatfrågan, vetenskapens och utbildningens plats i samhället, balansen mellan arbete och fritid, samt social- och hälsovårdsfrågorna ligger mig nära hjärtat. För mig är samhällets kanske viktigaste uppgift att minimera slumpens inverkan på individens möjligheter i livet. Oberoende av bakgrund ska det vara möjligt att utbilda sig och sträva framåt i livet.

 

Namn: Granroth Simon
Födelseår: 1990
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Månsas
Titel: Politices Kandidat (Socialpsykologi och rättsvetenskap). Fysioterapeut.
E-post: granroth.simon@gmail.com
Tel: -
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Klimatförändringen är vår tids stora utmaning. I diskussionen tas det ofta upp vad individen kan göra för att dra sitt strå till stacken och minska sitt klimatavtryck. Det är bra, men faktum är att det aldrig kommer att räcka. Vi kan inte outsourca det här ansvaret till individnivå - klimatförändringen måste tacklas på regulativ nivå, internationellt. Helst igår. Jag tror att vi behöver en marknadsekonomi modell 2.0, där social och ekologisk hållbarhet sätts framom allt annat.

Jag tror att klimatdiskussionens fokus måste skifta från individens ansvar till att faktiskt beakta beslutsfattarnas och industrins ansvar. Vi, demokratin, måste klara av att styra samhället i rätt riktning – förnuftiga företagsstöd, starka miljöskyddsnormer och effektiv lagstiftning som får till stånd starka incentiv för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle är vad vi på riktigt behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Finlands ryggrad är tillgången till utbildning. Tillgången till utbildning är också en av förutsättningarna för att en demokrati ska fungera och att ett möjligast jämlikt samhälle ska kunna förverkligas.

Besparingar i utbildningssystemet är inte besparingar på riktigt och redan i dag syns de senaste årens nedskärningar i såväl elevers som anställdas välmående. Vi behöver en medveten ändring i utbildningspolitiken för att i fortsättningen kunna garantera världens bästa utbildningskedja från daghemmet till universitetet.

Den strategiska finansieringen för universiteten måste vara på en sådan nivå att universitetens autonomi, forskningens opartiskhet garanteras och samarbetet med näringslivet sker i kunskapens och innovationens fördel.

Studiestödsmodellen och studiestödets inkomstgränser måste ses över så att vi får till stånd en flexibel modell som möjliggör heltidsstudier men samtidigt inte straffar dem som arbetar vid sidan om studierna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vi har för tillfället kanske världens bäst fungerande offentliga hälsovårdssystem. Jag anser att det är viktigt att vi förbättrar på den nuvarande modellen istället för att riva upp och revidera hela det fungerande och etablerade systemet. Vi behöver verkligen inte ta modell av system som fungerar sämre än vårt eget.

Den föreslagna social- och hälsovårdsreformen har många problem och vi ska inte inbilla oss att den varken kommer att bli förmånligare, effektivare eller mer jämlik för någon part - varken expertutlåtandena eller forskningen stöder detta. Det vad vi behöver är en modell där vi verkligen satsar på den offentliga vårdkedjans duglighet och god hälsovård får kosta.

Den privata sektorns roll är för tillfället att komplettera de offentliga tjänsterna och bra så. Som medborgare ska man kunna förlita sig på att de offentliga hälsovårdstjänsterna är av världsklass och vi ska se till att detta faktiskt förverkligas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig