Spela video
6

Gustafsson Åsa

"Jag vill investera i välmående, då investerar vi i framtiden. Alla har rätt till ett bra liv. Vi måste tillsammans ta vara på vår miljö, så att även kommande generationer kan njuta av dess mångfald."

Mina vänner beskriver mig så här ''Försvarar och talar för de vars röst inte hörs. Energisk med ett brett nätverk. Mångårig kompetens inom det sociala arbetet. Hon vet hurudana beslut det nu bör göras, för att vi även i framtiden har ett välfärdssamhälle.''

Namn: Gustafsson Åsa
Födelseår: 1974
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: S:t Karins
Titel: Sosionom YH
E-post: asa.gustafsson@kaarina.fi
Tel: 040-5650999
www: http://www.asa-sfp.fi

Viktiga politiska frågor

En välmående befolkning

När människan mår bra, mår också hela samhället bättre. Mer förebyggande åtgärder är nyckeln till att trygga människors välmående. Jag vill se serviceformer som kan nås lätt med låg tröskel, på svenska och finska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Jag vill jobba för en bra och trygg grundskola, det är den som ger grunden till barnens och de ungas framtid.
Andra stadiets utbildningsenheter behöver mer resurser för att kunna verka ändamålsenligt.
Vårt land skall även i fortsättningen vara en föregångare inom utbildningen genom att erbjuda jämlika och kvalitativa utbildningsmöjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Miljön och klimatet är allas ansvar.
Jag vill att vi ökar på finansiering för forskning, utveckling och innovationer för bekämpning av klimatförändringen.
Användningen av fossila bränslen skadar vår miljö. Jag vill arbeta för att minska användningen av dessa bränslen. Inom trafiken måste vi arbeta för fler miljövänliga alternativ.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig