Spela video
266

Harald Bo

"Vi måste våga reformera stort. "

Född i Österbotten. Pol mag från Åbo Akademi. Gift, 3 barn och 4 barnbarn. Läser, bygger, kockar och trivs i trädgården och på Padvaö i Bromarv.
30 år i finansbranschen i Finland, Norden och internationellt - 7 år som vice VD på Nordea. Efter det 7 år på Tieto som chef för Executive Advisors och där även ordförande för EU:s Expert Group on Electronic Invoicing. Nu styrelseproffs, rådgivare, digital aktivist, startup-engagerad och medlem i Rådet för bedömning av lagstiftningen.
Grundande medlem i Real-Time Economy programmet och MyData.org.

Namn: Harald Bo
Födelseår: 1948
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Espoo
Titel: Senior Advisor
E-post: bo.harald1@gmail.com
www: https://www.facebook.com/Bo-Harald-Action-is-all-2266075230340544/?modal=admin_todo_tour

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Vi behöver snabbt en hög global CO2 skatt och mycket till. Vi kan inte ta risker längre. Miljöskatterna kan ge betydande intäkter som kan användas både till att finansiera ny energiteknologi och sänka skatter på arbete.
Vi skall gynna företag som tar sitt ansvar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Vartenda cent av välfärdssamhällets finansiering skapas i företag - och det är inte alltid så lätt. Allt måste göras för att förstärka konkurrenskraften (digitalisering och tillgång till arbetskraft centrala) och så förbättra möjligheterna att skapa nya och bättre jobb. Annars räcker inte finansministeriets 2 miljarder besparingar och de mest utsatta lider.
Sveriges lägre beskattning lockar snart invandrare med spetskunnande. Det måste vi svara på.

Läs mer i vårt valprogram ›

Europa

Vi skall utnyttja vår ledande position i den datadrivna ekonomin och fortsätta att aktivt styra Europa i rätt riktning.
Digitaliseringen kommer nu in i ett helt nytt skede och blir av avgörande betydelse både för konkurrenskraft och harmonisering av den gemensamma europeiska marknaden. De borde absolut få mycket mera utrymme i valdebatterna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig