Spela video
267

Heijnsbroek-Wirén Mia

"Bemöter, Lyssnar, Handlar "

Jag är 49 år, gift, mamma till två döttrar.
I mig har ni en beslutsfattare vars hjärta finns i östra Nyland! Jag har vuxit upp i Lappträsk, gått ungdomsåren i skola i Lovisa och såg det som naturligt att flytta tillbaka till mina rötter med min familj.
Jag har en stark vilja att påverka hela Nylands utveckling. Nyland utgör motorn i Finland. Urbaniseringen är ett faktum, men jag vill kämpa för hela regionens utvecklingsmöjligheter. Jag är för sjätte året med i styrelsen i Nylands landskapsförbund och har där fått ett brett förstående då det gäller ärenden som berör hela landskapet.
Mina styrkor är att samarbeta, förhandla och verkställa ärenden. Jag drar mig inte heller för att fatta svåra beslut,
Jag fokuserar mina krafter fortfarande på det som tryggar våra välfärdstjänster i Finland. Sysselsättning och företagsamhet, en energipolitik som är bra för både miljön och industrin, den är förnybar, har låg miljöpåverkan och klarar sig utan subventioner.
Jag jobbar för Ungdomars välmående, det är en hjärtesak för mig. Jag vill reparera felen som gjorts inom andra stadiets yrkesutbildning och motarbeta utanförskap i alla livsskeden. Antalet unga som är utanför arbetslivet och utbildningen i Nyland, skall halveras under kommande regeringsperiod.

Namn: Heijnsbroek-Wirén Mia
Födelseår: 1969
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Loviisa
Titel: projektityöntekijä Ohjaamo
E-post: mia.heijnsbroekwiren@gmail.com
Tel: 040-1972569
www: https://www.miahei.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Företagsamhet för de finska samhället framåt och tryggar våra välfärdstjänster. Jag vill fortfarande jobba för sysselsättning och företagsamhet och främja näringslivets verksamhetsmiljöer.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Ungdomarnas välmående är en hjärtesak för mig. Allt fler unga tvingas dela på de ringa tjänsterna inom ungdomspsykiatrin. Vi måst få större resurser för mentalvårdstjänster och snabba stödformer för familjerna när ett barn drabbas av mental ohälsa. Under mina tio år inom yrkesutbildningen har jag mött många unga som gått vilse. En del ses och man hinner ingripa och stöda, en del förbi ses.
Om vi ser till att resurserna i skolorna och elevvården är tillräckliga så att vuxna har tid att se dem, så kan morgon dagen se ljusare ut. I vårt eget fall var de skolhälsovårdaren som drog i handbromsen. Hon såg det, vi först när vi påtalades om vår dotters nedåtgående vikt och förvrängda syn på sig själv.
Våra erfarenheter om hur vi bemöttes efter skolhälsovårdarens alarm för fyra och ett halvt år sen är ingenting man kan nämna om i festtal om hur bra den finska specialsjukvården fungerar, tyvärr.
Jag vill motarbeta all utanförskap i alla livsskeden. Min dröm är att vi människor kunde lära oss att respektera och uppskatta varandra trots att vi inte delar samma åsikter. Mobbning är något som förekommer i olika former i alla åldersgrupper och samhällsklasser, arbetsplatser och inom fritidsverksamhet. Det måst utrotas!

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

ENERGIFRÅGOR

En pålitlig energileverans och priset på energi påverkar vår industri, handel och våra liv varje dag. Jag vill jobba för en energipolitik som omfattar en mångsidig produktion för att trygga energileverans och pris så att vår industri kan verka konkurrenskraftigt. Vår energiproduktion ska ha låg miljöpåverkan, vara förnybar och utsläppsfri.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig