Spela video
7

Heinonen Barbara

"I min värld förenas ekonomi och goda kommunikationer med ren miljö, bra utbildning och mänsklig vård! "

Jag är gift och har fyra vuxna barn. Vi är en tvåspråkig familj. Utbildad jurist och ekonom. I familjen finns företagarbakgrund. Idrott står mig varmt om hjärtat och jag kallar mig gärna Ironwoman.

Jag har arbetat som fogde i Åbo och som specialmedarbetare vid försvarsministeriet och just nu är jag stadsdirektör i Mariehamn.
I Pargas stad har jag verkat både som fullmäktige- och styrelseordförande och som förtroendevald i Finlands kommunförbund, Egentliga Finlands förbund och en mängd olika åboländska samarbetsforum.
Jag är med i ledningen för Östersjöfonden och Bärkraft där näringsliv och tredje sektor, landskap och stad förenar ansträngningarna för en renare Östersjö.

Andra beskriver mig gärna som en samarbetsvillig person, jag kan lyssna och förena. Jag har den kompetens, vilja, kraft och energi men också den empati och ödmjukhet som behövs för uppgiften.

Namn: Heinonen Barbara
Födelseår: 1968
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Pargas
Titel: Stadsdirektör, Ironman
E-post: barbara.heinonen@gmail.com
Tel: +3584575392000
www: https://barbaraheinonen.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Finland har en erkänt hög nivå på utbildningen. En bra lärarutbildning, tillräckliga resurser för kommunerna och därmed skolorna och betydligt hälsosammare skolbyggnader behövs. Jag litar på våra kunniga pedagoger när det gäller innehållet i läroplanerna och undervisningsmetoderna. Skolan jobbar idag med ett enormt flöde av kunskap parallellt med det som sker inom skolans väggar. De digitala plattformerna ska kunna utnyttjas för en ännu bättre skola, jag litar på att vi lyckas.
Tyvärr ser vi tendenser till ökade behov av stöd för elever med särskilda behov. Alltför ofta har det att göra med sociala problem och familjer som mår dåligt. Integreringen av nyinflyttade barn måste lyckas. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats för alla elever, oberoende av bakgrund.
Vi har en fantastisk skola och en jättebra småbarnspedagogik, det är nånting jag vill vara med och stöda och utveckla. Familjepolitiken vill jag jobba för, den har inte nått nya höjder under den senaste regeringsperioden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Finland är ett glest befolkat land. Det är inte hållbart att alla tvingas flytta till stora städer efter jobb eller att alla företag måste flytta till huvudstadsregionen. En energismart samhällsbyggnad ser till samspelet mellan bebyggelse, utveckling, transporter och försörjningssystem för att minska energianvändningen. Som riksdagsledamot vill jag åka entimmes tåget till Helsingfors. Det ger mig en möjlighet att även i veckorna bo i Egentliga Finland. Entimmeståget möjliggör även arbetskraftspendling från Helsingfors- till Åboregionen. Då alltfler pendlar långa vägar till jobb borde även vägnätet fås i bättre skick. På Kimitoön finns många viktiga vägar som är i uruselt skick. För Pargas är Pargasleden, en bättre och snabbare väg till fastlandet, livsviktig för företagen men även för arbetskraften. Eldrift kommer i framtiden att dominera städernas kollektivtrafik.
Fiberutbyggnad är en förutsättning för distansarbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi har inte ärvt jorden - vi har lånat den av våra barn. Alla beslut vi tar och allt vi gör ska våra barn och kommande generationer leva med. Vad än vi besluter om är det viktigt att komma ihåg att allt ska vara hållbart inför framtiden, miljön, utbildningen, vården - allt. Ju bättre barnen mår, desto bättre mår samhället!

Vi är beroende av naturen. Vår nuvarande och framtida välfärd vilar på den. Redan kortare vistelser i naturen gör att vi mår bättre. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på planeten. Jag arbetar för ett friskt Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten samt friska sjöar. Jag simtränar i öppet vatten och livskvalitet är att doppa ansiktet i rent vatten!

Våra barn kräver att vi tar ansvar för klimatet och miljön. För egen del försöker jag leva som jag lär: cykla då det går, äta klimatsmatare, minska på matsvinnet. För att kunna bevara någon slags ekonomisk stabilitet måste vi sluta slänga mat i de mängder vi gör. En tredjedel av all mat som produceras idag slängs bort. Återanvändning och återbruk ska vara självklart. Begreppet avfall kan vi ersätta med ordet resurs. Företagen har märkt att det är lönsamt att beakta miljön, det finns lönsamhet i miljön - miljönsamhet!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig