Spela video
44

Henriksson Anna-Maja

"Jag vill vara din och Österbottens starka röst i riksdagen! Etiskt rättesnöre i politiken: Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad. "

Jag är mamma till två underbara döttrar, Malin och Mikaela. Gift med Janne Henriksson hemma från Nurmijärvi. Hemma talar vi både svenska och finska. Jag talar svenska till Janne och han svarar mig på finska. Med flickorna talar jag naturligtvis alltid svenska. Till utbildningen är jag jurist och hann jobba 20 år på Pedersörenejdens Andelsbank i Jakobstad som bankjurist före jag blev invald till riksdagen på mitt första försök 2007. Jag är född och uppvuxen i Jakobstad. Min far dog då jag var 6 månader och min mor då jag var 21 år mitt i mina juridikstudier. Jag har lärt mig att bära ansvar från unga år.

2016 blev jag partiordförande för Svenska Folkpartiet. Åren 2011-2015 fungerade jag som landets justitieminister.

Jag är kunnig och erfaren, men framförallt lyhörd. Jag bygger nätverk över partigränserna och är en utpräglad lagspelare i politiken. Det viktiga är att nå resultat, inte vem som får äran för dem. Jag älskar att bygga samhälle och tror jag ännu har mycket att ge för Österbotten och för hela vårt goda land. Ett Finland där vi bryr oss om varandra. Goda värderingar behöver sina försvarare.

Namn: Henriksson Anna-Maja
Födelseår: 1964
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Jakobstad
Titel: Riksdagsledamot, vicehäradshövding
E-post: anna-maja.henriksson@eduskunta.fi
www: https://www.anna-maja.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Språk

Inget kan tas för givet i vårt goda land. Svenskan och landets tvåspråkighet behöver ständig uppbackning. Som språklig minoritet måste vi våga stå på oss. Det handlar om lika räiigheter till vård och omsorg, det handlar om rätten att bli förstådd på sitt modersmål hos polisen, vid domstolen vid skattebyrån. Det handlar om att det ska finnas god dagvård på svenska och finska, skolor och utbildningsmöjligheter på svenska och finska osv.

Under de senaste åren har regeringen Sipilä försämrat svenskans ställning i vårt land. Man vägrade ge Vasa centralsjukhus omfattande jour, fastän alla fakta och också grundlagsutskottets utlåtande talade för det. Man har gått åt de mindre sjukhusen och förbjudit bl.a dagkriurgiska operationer i Jakobstad. Man har sammanslagit tingsrätter, så att tex Borgå och Raseborg nu ingår i stora finska tingsrätter. Jag vill nu vara med och svänga den här skutan. VCS ska få fulljour och vi finlandssvenskar ska inte nonchaleras. Samtidigt vill jag också värna om att den finskspråkiga minoriteten i våra tvåspråkiga kommuner ska behandlas väl. Vi behöver en förnyad Nationalspråksstrategi 2.0 som ska gälla såväl svenskan som finskan. Dessutom behövs en medvetenhet om vardagen på svenska i nästa regering, något som nu lyst med sin frånvaro.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Finlands framgångar bygger på en kunnig befolkning, på utbildning, forskning och innovationer. Jag brukar säga att skolan är vår kronjuvel. Utbildningen är också en av de starkaste grundstenarna då det gäller att skapa trygghet. Det handlar om att vår barn ska få gå i en trygg skolmiljö, med behöriga lärare och personal, i friska byggnader. Det handlar om att skolan ska trygga jämlika förutsättningar för alla barn oberoende av bakgrund. Skolmaterialet på andra stadiet, yrkesskolan och gymnasiet ska bli avgiftsfritt för alla. Vi behöver också en närstudiegaranti på andra stadiet. Jag vill att vi nu sätter stopp för nedskärningarna i utbildningen. Våra barn och unga förtjänar bättre.

Småbarnspedagogiken är också otroligt viktig. Alla barn som fyllt tre år borde få rätt till 4 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik om dagen. Speciallärare, kuratorer och psykologer ska finnas till hands redan i småbarnspedagogiken. Och lärarna behöver arbetsro!

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Ju bättre befolkningen mår, dess bättre livskvalitet, dess högre sysselsättningsgrad, dess starkare ekonomi för vårt land, dess bättre välfärd. Det ska alltid löna sig att jobba och det ska alltid ge dig mer i handen än då du inte jobbar. Folkhälsan har stor betydelse också för sysselsättningen. Ju bättre mänskor mår på jobbet, dess mindre sjukfrånvaro. Nu behöver vi satsa på att höja sysselsättningsgraden till minst 75 % i hela landet. I Österbotten behöver målet vara 80 %.

Vi behöver satsa på välmående i arbetet och på ett nationellt program för mental hälsa. I Österbotten där företagsamheten är hög, är det också viktigt att det finns tillgång till arbetskraft. Också småföretagarnas arbetshälsa och ork i arbetet samt socialskydd behöver ses över. Vårdreformen ska handla om att fixa det som inte fungerar, och låta det som fungerar utvecklas. Vi behöver fler läkare till hälsocentralerna. Äldre ska få känna trygghet i vardagen, och äldrevården ska fungera då du behöver den. Kela-taxi systemet borde utgå från patientens behov. Sedan är det fullkomligt klart att klimatfrågan också påverkar välmåendet. Vi ska kunna övertyga våra barn och unga att vi axlar ansvaret och löser klimatfrågan tillsammans globalt, samt att Finland är aktivt på EU-arenan för att åstadkomma gemensamma hållbara lösningar. Mänskor ska inte skuldbeläggas för vad de äter eller för att de kör bil. Men samhället ska sporra till klimatsmarta val.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig