186

Henriksson Sofia

"Jag vill jobba för medmänsklig politik baserad på vetenskap och forskning. Det är dags för att sluta med det politiska maktspelet och istället fokusera på att återskapa en hållbar balans mellan humanitet, ekologi och ekonomi."

Jag har studerat allmän historia, konstvetenskap och pedagogik i Åbo Akademi. Under min karriär har jag arbetat som lärare i gymnasieskolan Lärkan och som textoperatör på Svenska Teatern. För tillfället jobbar jag med SFP:s fullmäktigrupp i Helsingfors som politisk specialmedarbetare. Jag ställde upp i kommunalval år 2017.

Politik är mitt intresse, eftersom det är vårt ansvar att forma samhället i balans enligt mänsklighetens och naturens behov. Vi måste lära oss att tänka om, samarbeta, och skapa gemensamma, globala målsättningar för en hållbar framtid. Detta kommer att vara en utmanande process, men vi kan inte begrava huvudet i sanden!

Namn: Henriksson Sofia
Födelseår: 1989
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Fil. magister, politisk specialmedarbetare för SFP
E-post: sofia.henriksson@sfp.fi

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Företagsamhet måste understödas! Det är grundläggande för en lukrativ ekonomi, samt uppmuntrar till innovationer och utveckling inom marknaden. Det skall vara ekonomiskt lönsamt att vara företagare i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Vården i alla dess former måste vara en prioritet! Man kan inte sätta en prislapp på människor eller vara så vinstinriktad att det leder till vanvård. Vi måste bära ansvar över vårdens brister och skärpa övervakningen och se till att det finns tillräckliga resurser inom vårdens alla grenar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

En jämlik föräldraledighetsreform, i stil med den svenska 6+6+6 modellen, är en grundläggande nödvändighet för föräldrars möjligheter till ett jämlikt bemötande, som både karriärsinriktade arbetstagare, som föräldrar till barn.

Särskilt för kvinnor är den nuvarande modellen orättvis, eftersom den ojämna fördelningen av föräldraledigheten försämrar kvinnornas möjligheter till karriärsutveckling.

En reform inom lagstiftningen för sexualvåld är nödvändig! Vi måste införa samtycke som grund. Den nuvarande lagstiftningen lägger ansvaret på offret och skapar en gråzon för sexualbrott, vilket är oacceptabelt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig