Spela video
268

Himmanen Heidi

"Finlands framgång bygger på utbildning, forskning och kunnande"

Varför är jag rätt person att utveckla Finland? Därför att jag har kunskap, erfarenhet och egenskaper som krävs. Jag är teknologie doktor och har jobbat länge inom statsförvaltningen med utveckling och digitalisering, den stora förändring som kommer att förnya alla samhällssektorer och hjälpa oss att nå våra mål gällande t.ex. klimatförändring. Jag har jobbat nationellt och internationellt. Jag har insikt i hur vårt lands administration fungerar, hur det politiska maskineriet jobbar och hur EU och världen påverkar oss och vi dem. Landets säkerhet ligger också mig nära. För 20 år sen gjorde jag militärtjänst bland de första kvinnorna och är löjtnant i reserven. Jag har också jobbat med driftsäkerhetsfrågor och beredskapsplanering. I lokalpolitiksen har jag mest befrämjat frågor gällande barn, unga och familjer samt tvåspråkighet. Jag är en förnyare, utvecklare och optimist. Egenskaper man behöver inom politiken.

Namn: Himmanen Heidi
Födelseår: 1979
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Virkby, Lojo
Titel: teknologie doktor, ledande sakkunnig
E-post: heidi.himmanen@gmail.com
Tel: 0407578676
www: http://www.himmanen.fi/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Finlands framgång bygger på utbildning, forskning och kunnande.
En avgiftsfri, högklassig utbildning är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för alla. Alla elever ska få gå i en frisk skola, på sitt modersmål och få undervisning av god kvalitet. Skolan ska stöda barnens utveckling, starka och svaga elever. Möjligheterna till andra stadiets och universitetsutbildning ska vara oberoende av ekonomisk bakgrund. Studiepenningens belopp ska höjas och studiestödets inkomstgränser ska höjas med 50 %.
Vi bör främja kontinuerligt lärande i arbetslivet och trygga möjligheterna att vidareutbilda sig för att få ett nytt jobb. Högskolornas grundfinansiering ska vara långsiktig och förutsägbar. Den offentliga och privata finansieringen för forskning, utveckling och innovationer år 2025 utgör fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Näringslivet, välfärdsamhället, miljön och klimatet behöver ny teknik, nya finansieringsmodeller och ny infrastruktur samt modiga beslut.
Kunnande är grunden för Finlands välfärd. Vi ska vara bäst på att utveckla ny teknik och nya innovationer. Då har vi möjlighet att tjäna pengar på att rädda miljön och utveckla samhället. Våra företag ska ha världens bästa möjligheter att utveckla och exportera finländskt kunnande, service och produkter. Fungerande näringsliv och utrikeshandel är en förutsättning för finansieringen av vårt välfärdssamhälle. Också den offentliga sektorn behöver nya innovationer.
Digitalisering, artificiell intelligens och robotisering spelar en allt större roll. Finland bör vara en föregångare i digitaliseringen av samhället. Trafiken och våra kommunikationer står inför ett brytningsskede. Vi vill också se modigt nytänkande inom trafiksektorn och välkomnar försök med ny teknik.
Det ska vara lätt att leva, arbeta och vara företagare både i städer och på landsbyggden. Här har staten en viktig roll i att möjliggöra och skapa förutsättningar, genom till exempel infrastruktursatsningar och goda kommunikationer.
Finansieringen av ny digital infrastruktur och nya trafiklösningar kräver att vi utreder nya finansieringsmodeller. Statens pengar räcker inte till att bygga nytt, då de inte ens räcker till att underhålla de trafikleder vi har. Större satsningar på miljövänliga trafiklösningar såsom järnvägar krävs, t.ex. en snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors via Lojo. Vi måste söka modeller för samarbete mellan den offentliga och privata sektorn också när det gäller finansiering av ny infrastruktur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet

Alla ska få ha en trygg vardag, speciellt barn och äldre.

I Finland ska ingen falla utanför eller behöva leva i rädsla. Socialskyddet ska förnyas som en del av en större helhet där också familjeledigheterna, dagvården och beskattningen ingår. Det ska alltid vara mer lönsamt att ta emot arbete än låta bli. Polisens, räddnings- och domstolsväsendets resurser ska tryggas för att garantera tryggheten. Vi vill förebygga nätmobbning och se åtgärder för att minska nätbrottsligheten.
SFP jobbar för att Finland ska bli värdens barnvänligaste land. Småbarnspedagogiken är en viktig grund för kunnande och utveckling. Alla barn som fyllt tre år ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik och den subjektiva rätten till dagvård ska återinföras. Vi vill satsa på förebyggande vård och hemhjälp för barnfamiljer samt förebyggande och uppsökande ungdomsarbete. Barnskyddets resurser ska säkerställas. I besluten ska konsekvenser för barn utredas på förhand. Det ska också vara lättare för föräldrarna att flexibelt kombinera familje- och arbetsliv.
De ska vara tryggt att bli äldre. När du blir äldre ska du tryggt kunna bo kvar hemma så länge du vill. Men när du inte längre kan det, ska det finnas ett tryggt boende för dig. En viktig del av tryggheten när man blir äldre är att få service på sitt modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig