Spela video
269

Högel Caroline

"Jag gör mitt bästa!"

Jag är målmedveten, framåtgående, välvillig och jag bryr mig om min omgivning och mina medmänniskor. Jag håller fast vid mina åsikter och är envis, vilket kan vara både på den goda och onda sidan.
Jag ställde 2017 upp i kommunalvalet i Sibbo och sitter som ordinarie medlem i fritidssektionen. Jag har varit aktiv inom både svenska ungdom och ungdomsfullmäktige i Sibbo.

Namn: Högel Caroline
Födelseår: 1997
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Sibbo
Titel: Biologi studerande
E-post: hogelcaroline@gmail.com
Medlem i :
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Alla skall ha rätt till ett välfungerande vårdsystem där kunden kommer först. Vården skall ligga nära till hands och man skall alltid ha möjlighet till vård på sitt eget modersmål.


Vårt nuvarande vårdsystem fungerar inte och den pågående vårdreformen har stora brister. Vi behöver bygga upp en helt ny vårdreform där vi tar personalens och kundernas behov i beaktande.


Det är viktigt med vård på eget modersmål, vare sig det är fråga om äldreomsorg, psykisk vård eller fysisk vård. En person kan alltid uttrycka sig bättre på sitt eget modersmål.


Jag som en ung kvinna känner sorg för de mammor som inte har en BB-avdelning (förlossningsavdelning) nära sin hemort. En mamma som skall föda sitt barn skall ha en BB nära sig, så att när tiden är inne så kan hon känna sig trygg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Det måste göras permanenta och långvariga beslut på hur vi skall förbättra våra utsläpp i miljö. Mindre CO2-utsläpp, mindre plastutsläpp och utveckling av kollektivtrafiken. Desto mer vi utvecklar kollektivtrafiken, desto mera människor använder sig av den och då kan biljettpriserna sjunka.

Jag vill också ta upp djurens rättigheter under rubriken miljö och klimat.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Alla barn förtjänar att gå i en bra skola, en skola med fungerande utrymmen, passliga inlärningsgrupper och framförallt en miljö där alla känner trygghet.

Någonstans måste det finnas en lösning på hur man bygger en byggnad utan att det uppstår vattenskador. Barn skall inte behövs flyttas från ett utrymme till ett annat på grund av luftproblem och barn skall inte behöva utsättas för dessa stressfaktorer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig