Spela video
8

Holmberg Mikael

"Resultat via samarbete!"

57 år, gift och har tre barn.
Arbetar som lantbrukare och som motorman på fartyg.
Pargas stadsstyrelseordförande sedan 2013.
- Tidigare erfarenhet av mångårigt ordförandeskap i bankstyrelse och som förtroendevald inom lantbrukets intresseorganisation
SLC samt inom SFP:s olika organ.

Namn: Holmberg Mikael
Födelseår: 1961
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Pargas
Titel: Agrolog, vaktmaskinmästare
E-post: mikael.holmberg@pp.inet.fi
Tel: 0400770161

Viktiga politiska frågor

Jord- och skogsbruk

Viktiga mål:
Vårt land bör ha ett lönsamt och hållbart jord- och skogsbruk.
Ingen fastighetsskatt på åker och skog.
Företagens och jordbrukens generationsväxlingar bör underlättas

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Viktiga mål:
Förbättrade väg- och datakommunikationer.
Inhemska rederier bör få kompensation för investeringar i isklassificerade fartyg.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig