Spela video
187

Hurtig Kaarle

"Vi kan bättre."

Jag är en 36-årig far, småföretagare och journalist från Vallgård.
Jag saknar det nyfikna, framtidsengagerade och nutidskritiska synsättet i den politiska debatten. Jag ställer upp i valet för att få möjligheten att föra fram alternativ – samt fungera som ett exempel på en politiker som arbetar för den långsiktiga allmänna nyttan.

Namn: Hurtig Kaarle
Födelseår: 1982
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsinki
Titel: Entreprenör
E-post: kaarle.hurti@gmail.com
Tel: +3844022753
www: http://www.kaarlehurtig.fi

Viktiga politiska frågor

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig