Spela video
188

Ismark Runa

"Världens bästa skola är nyckeln till ett smart och välmående folk."

Jag är en 34-årig mamma som bor i Mejlans och jobbar som högstadielärare i Helsingfors. Min familj består av min sambo och vår nästan 2-åriga vår dotter, som går på dagis. I Helsingfors trivs jag, men jag har också bott i Åboland och Österbotten, där jag har lärt mig att Svenskfinland har en kulturellt mångsidig befolkning. Musik och kultur är en viktig del av mitt liv.

Jag är aktiv i kommunalpolitiken och har ställt upp i två kommunalval i Helsingfors. Mina förtroendeuppdrag för tillfället är Helsingfors tvåspråkighetskommitté, Folktingets utbildningsutskott och Sydkustens landskapsförbunds styrelse.

Namn: Ismark Runa
Födelseår: 1984
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Helsingfors
Titel: Speciallärare
E-post: runa.ismark@gmail.com
www: https://www.ismark.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Skola och utbildning

Högklassig utbildning och forskning ökar Finlands konkurrenskraft.

- Kvalitet i världsklass genom resurser och fortbildning
➡ satsning på utbildning är en investering för framtiden
- Tillräckligt stöd för elever
➡ specialundervisning, assistentresurs, system för elever i behov av mer utmaning
- Lätta på lärarnas börda och locka behörig pedagogisk personal
➡ begränsa arbetsuppgifter, förstärk och stötta ledarskapet, erbjud förmånliga bostäder, höj löner
- Trygga, friska hus
➡ bygg hållbart, renovera mögelhus

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Livet består av fram- och motgångar. Vi behöver verktyg för att klara av motgångarna.

- satsa förebyggande
- snabba insatser
- flytta fokus från medicin till terapi
- insatser mot ensamhet

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Alla i samhället har en plats och ses som en tillgång.

- Arbete mot våld och införande av samtyckeslag
- Flexibel familjeledighet
- Jämställdhetsfostran
- Snabbare social inkludering

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig