Spela video
116

Jurvélius Mike

"Vill förbättra äldrevården i Finland."

Krigsbarn i Sverige, utflyttare från Finland till Kanada, tillbaka flyttare. Arbets erfarenhet från 45 olika länder inom det internationella skogsbruket och klimatfrågor. Partineutral p.g.a. jag jobbat för olika FN organisationer i 10 år. Specialist på globalt brandskydd (skog) och skolning av kvinnor i Asien och Afrika inom biståndet (35 år). Facklitterär författare för 14 läroböcker. Global skogslärare senast med Finlands Jord- och Skogsbruksministerium för Forststyrelsen FRWO i Iran i September, 2018.

Namn: Jurvélius Mike
Födelseår: 1943
Valkrets: Tavastlands valkrets
Hemort: Turengi, Janakkala
Titel: Skogsbruksingenjör
E-post: mike.jurvelius@gmail.com
Tel: +358 404 150 358

Viktiga politiska frågor

Ett seniorvänligt samhälle

Rättvis behandling av senior befolkningen.
Seniorikansalaisten yhtäläinen kohtelu muun väestön kanssa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Det globala skogsbruket och landsbyggdens befolkning under pågående förändring av det globala klimatet.
Globaali metsätalous sekä maaseutuväestön tilanne muuttuvan ilmaston puitteissa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Invandring och bistånd

Situationen med klimatfrågor har ett direkt sammanhang med invandringen speciellt från Afrika. Vikt borde sättas på förebyggande åtgärder så att befolkningen inte tvingas att fly sina hem och länder. Den "gröna" muren från Senegal genom Sahara borde få mera stöd. Redan nu har tiotusentals människor ökat jordbruket längs murområdet till Burkina Faso.
Tilanne ilmastokysymysten kanssa on suoraan yhteydessä Afrikan pakolaistulvaan. Painopiste olisi ohjattava maaseudun ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin joilla helpotetaan väetön jäämistä asuinsijoilleen. Senegalissa vihreän muurin rakentajat ovat jo kymmenet tuhannet maanviljelijät kyenneet laajentamaan toimiaan muurin tuntumassa kohti Burkina Fason rajaa. Tähän tarvitaan lisää rahoitusta.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig