Spela video
191

Keskinen Lotta

"För att alla ska vara lyckligt lottade!

Främja den ekonomiska jämställdheten.

Höj sysselsättningsgraden genom att effektivera arbetsmarknaden.

Främja jämlik vård.

"

Hej, det är jag som är Lotta Keskinen!

Jag är 34 år, uppvuxen i Esbo och kommer från en tvåspråkig familj med österbottniska rötter. Jag har spelat piano sedan barn och tagit studenten från musiklinjen vid Tölö gymnasium år 2003. Till utbildningen är jag ekonomie magister och politices kandidat från Åbo Akademi.

Idag arbetar jag som placeringschef med utländska fastighetsplaceringar. Vid sidan av jobbet fungerar jag som vice ordförande i Svenska Kvinnoförbundet och är aktiv påverkare inom Helsingfors kyrkliga samfällighet. Jag är helsingforsare och Drumsöbo sedan år 2009.

Namn: Keskinen Lotta
Födelseår: 1984
Valkrets: Helsingfors valkrets
Hemort: Drumsö, Helsingfors
Titel: Placeringschef
E-post: lotta@lottakeskinen.fi
Tel: 041 505 5755
www: https://lottakeskinen.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Ett jämställt Finland

Kvinnornas deltagande i arbetslivet har varit en nyckelfaktor för den nordiska ekonomiska tillväxten. Men än kan vi inte se jämställdheten på lönekvittot. De stora löneskillnaderna i Finland är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Då löneutvecklingen börjar stampa på ställe så får kvinnan mindre pengar på kontot idag, men även pensionen kommer att vara mindre. Kvinnan förföljs av problemet livet ut. Den fattiga pensionären är i 7 fall av 10 kvinnor - det är dags att vi tar itu med problemet!

Särskilt tre åtgärder skulle främja den ekonomiska jämställdheten:
- Införandet av en lag om lika lön för kvinnor och män
- En omfattande familjeledighetsreform enligt 6+6+6 -modellen
- Målmedvetet arbete med brytande av könsnormer i småbarnspedagogiken och på alla utbildningsstadier.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Vi är i stort behov av att effektivera arbetsmarknaden för att kunna möta upp behovet av skatteintäkter. Jobb finns och det kunde lätt finnas ännu mera. Dagens arbetsmarknad fungerar dock för trögt.

All undersökning påvisar att det finns störst potential för arbetsmarknaden att växa i små- och medelstora företag. Därför är det viktigt att vi underlättar företagandet i Finland. Likaså skall vi slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft. Har vi gett uppehållstillstånd för en utländsk studerande att genomföra examen i Finland på egen bekostnad så ligger det i vårt intresse att erbjuda permanent uppehållstillstånd och hjälpa personen att hitta ett arbete i Finland.

Inkomstgränsen för studiestöd borde också höjas för att studerande skall kunna börja bygga upp sin karriär i ett tidigare skede.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Att uppleva social och ekonomisk trygghet är rätt grundläggande behov, som kan kännas väldigt tunga särskilt då man blir sjuk. Det är dags att vi investerar ordentligt i en god hälsovård, som är lättillgänglig för alla både logistiskt som ekonomiskt.

Särskilt två områden inom vården vill jag förbättra: åldringsvården och den psykiska vården.

Inom åldringsvården är det viktigt att alla behandlas jämlikt. Idag har inte alla anhöriga som kan hjälpa eller så bor familjen långt borta. Dessa åldringar måste vi särskilt stödja och se till att de får den vård de behöver och har rätt till. För att bevaka åldringsfrågorna behöver Finland en nationell äldreombudsman eller -kvinna.

Den psykiska vården på alla nivåer måste stärkas för att människor i alla åldrar ska må bättre. På lång sikt kommer det att betala sig tillbaka i form av färre sjukdagar, färre sjukpensioneringar, motiverade skolelever och studerande, höjd arbetstrivsel och motiverad arbetsför befolkning. En kvalitativ mentalvård för alla är en nyckelfaktor för en ökad sysselsättning i ett välmående Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig