Spela video
272

von Knorring, Tanja

"För jämliket mellan alla kön, för förbättrad åldringsvård, och för bättre miljö och trafik!"

Jag är SFP:s första transperson som kandidat i ett riksdagval. Och om jag blir vald, är jag även historiens första sådan person i Riksdagen. Och det vill jag gärna vara!
Som hominist vill jag att personen, inte könet, skall vara i första rum i det vardaglidga. Könet är det privata och medicinska och vi skall inte ensidigt värna om något köns ärende, för könen är redan i sig en mångfald. Jag vill få vår en ny könsidentitetslag då den nuvarande är redan fördömd av såväl FN som EU.
Vi har sett en trist epok i åldringsvården pga den nuvarande regeringen, som inte kan accepteras.
Som långvarig företagare, företagsledare, och även tjänsteman, och länge redan med i såväl lokalpoltik som anna förenignsverksamhet, ser jag, att jag har de färdigheter som en riksdagsledamot behöver!

Namn: von Knorring, Tanja
Födelseår: 1959
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Esbo
Titel: Verksamhetsledare
E-post: tanja@nea.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Jag vill, att vi alla är jämställda i samhället som personer i första hand, sedan som kvinnor, män eller andra kön i andra hand. Bara på det sätet kan vi uppnå en verklig jämlikhet i samhället. Själv har jag under mitt arbetsliv anställt flera hundra personer, och jag har aldrig tänkt på vilket kön de representerar. Könet har varit, och är för mig i det dagliga samhälleliga livet orelevant, vi behöver kunniga personer att fatta beslut, och göra sitt arbete bra!
Men för att uppnå en verklig jämställdhet, behöver vi göra alla jämställda även i lagstiftningen, vilket inte är fallet nu för alla. Detta gäller speciellt oss transpersoner i detta land. Finland har nu en omodern lagstiftning, som redan fördömts av både FN och EU:s männsikorättsdomstol. Vår lag är faktikst lika den som sådana länders som Rysslands, Ukrainas, Turkiets och Rumäniens. Vi behöver en lagstiftning som utgår från individens egen rätt att bestämma om sig själv, och att inte bli av staten krävd att genomgå sterlisering eller annan nedsättande behandling. En modern lag, som den som jag vill ha, finns redan t.ex. i Norge och Danmark, men även i länder såsom Argentina, Uruguay, Bolivien eller Ecuador, några för att nämna.
Vi behöver ett tredje kön, detta finns redan i Tyskland, men även i länder såsom Indien, Bangladesh och Nepal, för att nämna exempel. Vi har interkönade personer, som inte ens vid födseln kan definieras som män eller kvinnor som behöver genast det tredej könet, men det tredje könet skall vara öppet även för transpersoner.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialskydd och trygghet

Jag arbetar även för en förbättrad åldringsvård. Åldringsvården får inte vara ett slagfält för internationella aktörers giriga vinsthunger, hela sektorn skall definieras som en civilsamhällelig nödvänig tjänst, och tjänsteleverantörerna skall finna sig i ett samhelläligt nyttouppdrag, med därtillhörande effektiv övervakning från beställarens sida.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

Jag arbetar även för en förbättrad trafikmiljö och stadsmiljö. Jag vill se landskapsbaserade lösningar på kollektivtrafiken och generalplaneringen, när vi nu utgår från kommunernas eller ofta snävt definierade kommunförbundsomrården. Vi ska har en trafikstandard landskapsvis för alla trafikformer, och vi behöver landskapsplaner som ersätter de kommunala generalplanerna. Jag anser att med min snart 40 verksamhet inom trafikbranschen besitta sådana kunskaper, som nu behövs för att få till stånd en bättre trafik- och stadsmiljö.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig