Spela video
9

Korkman Anna

"Dags att prioritera planetens och människans välmående. "

Jag är fjärdeårsstuderande vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi med folkrätt som huvudämne. Jag ställer upp i riksdagsvalet för att det behövs mera unga och drivna politiker i riksdagen som vill och vågar ta de beslut som behövs för att vår tids största utmaningar, som klimatförändringen, ska tas på allvar. Mitt speciella intresse är mänskliga rättigheter och därför är jag aktivt involverad i Röda Korset i Åbo. Jag vill arbeta för ett Finland där alla politiska beslut respekterar miljön, mänskliga rättigheter och framtidens generationer.

Namn: Korkman Anna
Födelseår: 1995
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: anna.korkman@gmail.com
Medlem i :
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Finland är i akut behov av effektiva åtgärder och modiga politiska beslut för att motverka klimatförändringen och den snabbt minskande biologiska mångfalden. Som ung folkrättsstuderande känns det viktigt att aktivt kämpa för att de beslut som tas under den kommande riksdagsperioden är tillräckligt ambitiösa för att vi ska nå Parisavtalets mål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Finland ska vara ett land där internationella avtal som Finland undertecknat efterföljs. För att Finland ska respektera de universella mänskliga rättigheterna måste våldet mot kvinnor förebyggas och bekämpas, en humanare asylpolitik införas och translagen förnyas. ILO 169 konventionen om urfolks rättigheter måste också ratificeras.

Läs mer i vårt valprogram ›

En välmående befolkning

Det är oacceptabelt att en så stor del av unga mår psykiskt dåligt idag och att studiepsykologerna är överbelastade. Mera resurser måste läggas på förebyggande åtgärder och stödmekanismer för de ungas välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig