Spela video
273

Lesch-Saarinen Helena

"Det behövs en röst från Hangö i riksdagen"

Jag är en person som står bakom det jag vill jobba med. Enligt mig själv tycker jag att jag är en empatisk mänska som tycker om djur och natur. Tycker om att prata med mänskor och växla tankar och åsikter. Respekt för miljön och djuren ligger också nära mina värderingar.

Namn: Lesch-Saarinen Helena
Födelseår: 1961
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Hangö
Titel: exportsekreterare
E-post: helena.lesch-saarinen@pp.inet.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Det finns många saker att jobba med för att skapa Finland till ett barnvänligaste land i världen. Man ska fundera ur familjens och barnens perspektiv då man planerar saker som berör familjer. Det behövs betydligt mera aspekter att ta i hänsyn än man tror. Allt från trafikplanering till andra viktiga saker där barnen bör tas i beaktande. Tacknämligt har man börjat förstå att de ungas röst också ska höras på riksnivå. Ungdomsparlamenten behövs!

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett jämställt Finland

Jämställdhet ska beaktas på arbetsplatser, i skolan ,hemmen, bland mänskor. I familjepolitiken har man gett förslag enligt 6+6+6 modellen . Det bör kunna förverkligas. Det är viktigt att båda föräldrarna har möjlighet att vara lediga med sina barn Gör livet lättare för familjer och yrka på en flexibel modell för vårdledighet och partiell vårdledighet. Höj t.ex. åldersgränsen för den tillfälliga vårdledigheten för vård av sjukt barn från nuvarande 10 år fram tills det att barnet fyller 13 år. Ge unga familjer sociala förmåner som lockar till att man vågar skaffa flera barn.
Genom reformen kan kvinnorna söka sig ut till arbetslivet betydligt bättre. Man kan tillsammans se över hur ledigheterna och vårdledigheterna används.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kommunikationer och infrastruktur

En elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan, en förbättring av riksväg 25 och en förbättring av stamväg 51 är regionens utmaning för att utveckla orten och göra det gynnsammare för näringslivet. Det behövs krafttag och vilja att genomföra detta. Vi har väntat alldeles för länge .

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig