Spela video
274

Lindqvist Kaj

"Kommunerna måste också i framtiden ansvara för och få producera närservice inom Social- och hälsovården. "

Mer resurser till äldreomsorg och hemvård - Nyland behöver inte regeringens landskapsförvaltning!
Jag vill bevara den nordiska välfärdsmodellen - satsningar på hälsovård, utbildning och familjepolitik - samtliga ungdomar garanteras en utbildningsplats - flera poliser måste anställas!
Jag vill slopa arvsskatten som man gjort i Sverige! Nej till vägtullar och trängselavgifter - utveckla istället kollektivtrafiken och bygg mer anslutningsparkering! Mera befogenheter till kommunerna inom planläggningen.

Jag är kommunstyrelsens ordförande i Sibbo och pensionär. Jag har tidigare arbetat som utbildningschef på Finlands Kommunförbund och känner bra till kommunsektorn och lagstiftningen som berör kommunerna. Utbildning; socionom och pol.kand med kommunalrätt som huvudämne. Student från Borgå Lyceum. Familj; fru och två vuxna barn. Fritidsintressen; natur och fotboll.

Namn: Lindqvist Kaj
Födelseår: 1953
Valkrets: Nylands valkrets
Hemort: Sibbo
Titel: Kommunstyrelsens ordförande, pensionär
E-post: kaj.lindqvist@sipoo.fi
Tel: 0500703116
www: https://www.kajlindqvist.fi

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Kommunerna måste också i framtiden ansvara för och få producera närservice inom social- och hälsovården - mer resurser till äldreomsorg och hemvård - Nyland behöver inte regeringens landskapsförvaltning!

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Jag vill bevara den nordiska välfärdsmodellen - satsningar på utbildning, hälsovård och familjepolitik - samtliga ungdomar garanteras en utbildningsplats - flera poliser måste anställas för att öka tryggheten! Genom att tillåta byggande på landsbygden kan vi också i framtiden bevara byskolorna.

Läs mer i vårt valprogram ›

En rättvis beskattning

Jag vill slopa arvsskatten som man gjort i Sverige! Nej till vägtullar och trängselavgifter - utveckla istället kollektivtrafiken och bygg mer anslutningsparkering! Inkomstskatten ska sporra till arbete. Högre sysselsättningsgrad ökar skatteinkomsterna!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig