Spela video
11

Marjamäki Märta

"MED FÖRNUFT OCH HJÄRTA vill jag arbeta för en trygg vardag, goda social- och hälsovårdstjänster samt god utbildning och högklassig forskning."

Jag är född och uppvuxen i Borgå men har under största delen av mitt liv bott i Egentliga Finland, i Åbo, Reso och nu i Nådendal. Jag har arbetet ca 13 år i Pargas, som social- och hälsovårdsdirektör och personalchef i Pargas stad och som samkommunsdirektör för Kårkulla. Min längsta yrkesbana gjorde jag på länsstyrelsen som hälsovårdsinspektör i 17 år. Jag är gift, har ett barn och två ljuvliga barnbarn. Dessutom två bonusbarn och fem bonusbarnbarn.
Efter 46 år inom social- och hälsovården är jag nu pensionär och vill vara med och påverka människornas vardag.
Är ledamot i Nådendals social- och hälsovårdsnämnd och suppleant i stadsfullmäktige. Är också viceordförande i servicehemmet Barkbackens i Åbo styrelse. Har innehaft många förtroendeuppdrag inom utbildningen under min aktiva yrkesbana. Jag har också arbetat med diakonifrågor inom Åbo ärkestift och själv fungerat som frivillig vän till en äldre dam. Jag är till själ och hjärta en föreningsmänniska. Jag är ny i politiken, men vill med min livserfarenhet och gedigna utbildning och arbetserfarenheter dra mitt strå till stacken i politiken. Erfarna pensionärer med energi behövs också här!/p>

Namn: Marjamäki Märta
Födelseår: 1949
Valkrets: Egentliga Finlands valkrets
Hemort: Nådendal
Titel: Dr i hälsovetenskaper, pol mag, pensionär
E-post: marmarmar@dnainternet.net
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer

Viktiga politiska frågor

Socialskydd och trygghet

Varje människa har rätt till en trygg vardag. Det innebär ekonomisk trygghet, rätt att leva utan rädsla och ha en bostad, ett hem. Människans sociala kontakter utgör grunden för ett meningsfullt liv. Vårt socialskydd bör ses över och bilda en helhet - inte vara ett "lapptäcke" som det nu är! Vi ska ha tillräckligt med poliser och vi kan avskaffa bostadslösheten om vi prioriterar rätt. Tryggheten innebär också att social- och hälsovårdens tjänster ska fungera då människan behöver dem. Det är sist och slutligen alltid fråga om grundvärderingar i livet!

Läs mer i vårt valprogram ›

Ett seniorvänligt samhälle

Att samhället ska vara seniorvänligt är för mej en självklarhet! Att bli äldre innebär inte att rätten till ett gott, kvalitativt liv förändras. Det sätt som ett samhälle tar hand om sina äldre visar hurudan moralen i samhället är. Äldre råden bör få verkligt inflytande i kommunen. En individuell kvalitativ helhetsvård ska garanteras de äldre. Ensamheten bland de äldre måste tas på allvar. Ensamhet leder till ohälsa och t o m sjukdom. Rätten till vård och omsorg på sitt modersmål är speciellt viktigt för äldre personer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Skola och utbildning

Alla barn har rätt till en högklassig dagvård och en trygg och god utbildning. Detta ger en god start i livet. Skolan ska stöda eleven, men också ge tillräckligt med utmaningar. Tionde klassen, läroavtal och rehabiliterande verksamhet måste utvecklas. Möjligheterna att vidareutbilda sig ska garanteras för alla.
Grundfinansieringen för yrkesutbildningen och högskolorna måste garanteras på långsikt och nedskärningarna inom utbildningssektorn måste stoppas. Vi behöver tillräckliga satsningar på denna sektor för att garantera bl a en högklassig forskning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig