Spela video
48

Nedergård Kenth

"Kärlek, respekt & rock'n'roll"

Förtroendevald för Sfp i Korsholm och tidigare i Korsnäs. Invald i kommunfullmäktige i Korsholm sedan 2013 och som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm 2013. Dessutom ersättare i styrelsen för SÖFUK och medlem i kultursektionen sedan 2017.

Förtjänar mitt uppehälle genom att arbeta som verksamhetsledare för Världsarvet i Kvarken rf med uppdrag att informera om och marknadsföra världsarvet Kvarkens skärgård i syfte att utveckla destinationen till ett intressant besöksmål.
Deltidsjordbrukare på hemgården i Solf.
Jobbar med layout och tidningsredigering på uppdragsbasis.

Aktiv föreningsmedlem
Ordförande för Vasabygdens sång- och musikförbund, viceordförande i Stundars rf, ordförande för Sfp i Solf och Sfp:s kommunorganisation i Korsholm, kassör för Korsnäs Mine Center.

Familj
Gift och bor i egnahemshus på Björnholmen (i Finlands bästa bostadsområde – Solf)
Två vuxna barn, som studerar i Åbo och Helsingfors

Namn: Nedergård Kenth
Födelseår: 1965
Valkrets: Vasa valkrets
Hemort: Solf
Titel: EM, verksamhetsledare
E-post: kenth.nedergard@netikka.fi
Tel: +358505222644
www: http://www.kenth.fi

Viktiga politiska frågor

Språk

Jag vill vara med och jobba för ett Finland där alla trivs tillsammans; ung som gammal, stor som liten. Vård och omsorg ska garanteras på vårt lands båda nationalspråk.

Jag stöder arbetet för att upprätthålla en finlandssvensk kulturautonomi med svenskspråkiga lösningar som omfattar bildningsväsendet, kulturen, förenings- och organisationslivet, massmedierna och kyrkan.

Vi har under den senaste valperioden sett hur svenskan och Österbotten fått stryk då SFP inte varit med i regeringen. Österbotten och Finland behöver flera starka svenska röster.

Läs mer i vårt valprogram ›

En levande landsbygd

Det ska gå att leva på landsbygden
Hela Finland ska kunna leva – så väl skärgård som landsbygd. Vi måste se till att vår landsbygd kan hållas levande. Det betyder inte att all service kan finns i varje by, men det får aldrig bli för långt till närmaste servicepunkt.

Tillräckliga medel ska riktas till att hålla vårt vägnät i skick, elförsörjningen måste tryggas, vatten och avlopp ska underhållas och telekommunikationerna måste utbyggas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Alla ska ha rätt till god och ändamålsenlig vård på det egna modersmålet.
Vi behöver en vårdreform i Finland, men det ska vara en reform som gör vården bättre, inte sämre. Regionala hållbara lösningar ska kunna accepteras.
Vasa centralsjukhus bör fås med bland de sjukhus som erbjuder omfattande jour i framtiden.
Övervakningen av alla privata vårdalternativ måste bli bättre – samma krav som hos den offentliga sektorn!

Läs mer i vårt valprogram ›

Mera tillsammans

SFP:s RIKSDAGSVALSPROGRAM 2019

Bekanta dig